’up­Sa­la’ qep­Hom nI’ wa’­DIch

– Det är bättre att det kommer få och har roligt,
än många som har tråkigt.

Närvarande var:

Lördagen avlöpte i stort sett enligt programmet och vi gick igenom det vi planerat. Det visade sig att deltagarna hade fler gemensamma intressen än bara klingonska och sidospåren i konversationen blev åtskilliga. Trots detta hanns programmet med. Under kvällen tittade vi, utöver programmet, också på Star Trek VI: The Undiscovered Country och den klingonska dialog som förekommer där.

Under söndagen fick vi dessvärre stryka svordomsövningarna på programmet, dels på grund av svårigheter med genomförandet (man måste helt enkelt behärska klingonska tillväligt hög grad för att kunna njuta av ett parti mu’­qaD veS) och dels tidsbrist. Vad vi däremot gick igenom pI­qaD (inklusive handstil) och de olika kunskapskällorna till klingonska, samt i viss mån självstudieteknik.

De slutsatser vi har dragit av helgens arrangemang är bland annat att man bör ha mer avgränsade ”lektioner”, med tydligare definierade uppgifter. Det är väldigt lätt att sidospåren brer ut sig på bekostnad av det tänkta programmet.

Det vore bra med någon typ av förkunskapskrav (till exempel, behärskande av fonetiken) eller i annat fall en nivåindelning på plats, inte för att separera grupperna, utan för att underlätta inlärning för alla. (Där de mer kunniga kan hjälpa de som inte kommit så långt än.)

Utskick av material i förväg (något som vi diskuterade före detta qep­Hom nI’, men som vi lät bli på grund av tidsbrist) skulle med stor sannolikhet underlätta. Framförallt skulle detta leda till ett gemensamt referensmaterial och/eller ord och frasförråd.

Resultatet av helgen är dels allt att vi har utökat kontakten med personer intresserade av klingonska, dels den ökade publiciteten kring språket och Klingonska Akademien. (En artikel på första sidan i Upsala Nya Tidning, 1999-02-08.)

Den positiva stämningen som uppstod har också verkat inspirerande för oss arrangörer, och vi kommer definitivt att återkomma med ett ’up­Sa­la’ qep­Hom nI’ cha’­DIch och använda oss av de erfarenheter vi samlat.

Om du känner att du har några idéer, eller erfarenheter som du vill dela med dig, om du är intresserad av att delta i, eller hjälpa till att arrangera ett qep­Hom nI’, varför inte ta kontakt med oss?

Zrajm <zrajm@iname.com>
Markus Persson <void@psynet.net>
1999-02-09


Villavägen 33, 2tr
Uppsala

Detta är Klingonska Akademiens första ”fysiska” aktivitiet (det vill säga som inte sker på nätet) och vår tanke är att samla intresserat folk på alla nivåer. Vi hoppas på att erbjuda ett varierat program bestående av övningar och intressant trivia om det klingonska språket.

Vi kommer att lära oss nyttiga klingonska ord och fraser, titta på en ett par uppbyggliga avsnitt av Star Trek och slutligen få chansen att praktisera våra kunskaper på en av stadens omtyckta resturanter.

Preliminärt program

Lördag
10:00 Hur 17 presenterar man sig på klingonska?
11:00 Uttal, feluttal och dialekt. Småord, interjektioner.
12:00 ma­Sop – Vi äter.
14:00 Frasfolder (fraser igenkännbara ur CK/PK) inkl. förolämpningar. Inlärnings- & förhörsmetodik.
15:00 Meningsbyggnad, enkel grammatik.
16:00 Lyssna på och diskutera CK.
17:00 vagh rep Dargh – Five o’clock Tea. Växelförhöra varandra.
19:00 ma­Sop (Kanske vill vi beställa pizza till filmen?)
kvällen Filmvisning: Star Trek III: The search for Spock. En film med tuffa klingoner och en hel del talad klingonska.
Söndag
morgon Frukost med PK i bakgrunden.
10:00 mu’­qaD chen­moH­meH rep – Kreativ timme.
11:00 pI­qaD
12:00 Kunskapskällor; TKD, mu’­ghom­Hom, KLI, ILS, m.m. vad är äkta vara? Paramount Hol, Marc Okrands efterkonstruktioner, dialekter, Klinzhai.
13:00 Midday snack och mu’­qaD veS – Svordomskrig.
14:00 Självstudieteknik.
15:00 Förhöra varandra på meningar (syntaktisk analys).
16:00 Gå på Sadi’s och bete oss.
leng­wI’­mey: Viskleken, spontan glosträning, fika, head banging eller vad vi nu kan hitta på.

Om du har en bra idé – ta kontakt med oss redan nu.

Zrajm <zrajm@iname.com>
Markus Persson <void@psynet.net>