Innehåll

Klingonsk-svensk ordlista *

bach v skjuta
bach s skott
bachHa’ v slang fela, göra ett misstag [KGT]
bagh v knyta, binda [TKDa]
baghneQ s sked [News ]
baH v eld, avfyra (torped, raket, missil)
baHjan s avfyrningstub, utskjutningsanordning [BoP]
baHwI’ s skytt, artillerist
baj v tjäna, göra sig förtjänt av, arbeta för (aktivt) [KGT]
bal s krus, kanna, kruka, burk, flaska [KGT]
bang s älskad, någon som är älskad, älskad person
bang bom s kärlekssång [KGT]
bang pong s smeknamn, ömhetsbetygelse [KGT]
baq v avsluta, avbryta [KGT]
baqghol s en slags sprit, bahgol [KGT]
baQ v vara färsk, vara nyplockad (om frukt, grönsak) [KGT]
baQ v kasta en bat’leth från den ena handen till den andra [KGT]
baQa’ interj (generellt invektiv) [TKDa 5.5]
bargh s flatbottnad skål för matberedning [KGT]
barot namn Barot [KGT s.182]
baS s metall
baS ’In s klocka (slaginstrument gjort av metall) [KGT s.75]
batlh s ära
batlh adv ärofullt, med ära, med heder, hedervärt
batlhHa’ adv skamligt, med vanära [KGT]
bav v röra sig i en omloppsbana kring, kretsa kring
ba’ v sitta
beb s tak, yttertak [News ]
bech v lida
begh s deflektorer
beH s gevär
bej v vaka över, hålla ett öga på, titta på
bej v slang vara helt säker, vara viss [KGT]
bel v vara nöjd, vara belåten
bel s välbehag, nöje
belHa’ v vara missnöjd, vara missbelåten
bem s fotsula [KGT]
ben s för ... år sedan
ben s år gammal [KGT]
bep v klaga, invända, gnälla
bep s vånda, kval, plågor
beq s manskap, besättningsman
beqquj s en slags mineral, bekpuj (orange till färgen) [KGT]
beQ v vara platt [TKDa]
bergh v vara irritabel, vara lättretlig, vara retlig
betleH s ett slags handvapen, bat’leth [TKDa]
betleH bey’ s bat’leth-ställ [KCD]
betleH ’obe’ s Bat’leth-ordern (ett ordensällskap) [KGT s.182]
bey s tjuta, yla [KGT]
bey’ s ceremoniell utställning, ceremoniell uppvisning [KGT]
be’ s kvinna, hona
be’etor namn B’Etor [S26; KGT s.197]
be’Hom s flicka
be’joy’ s kvinnotortyr (rituell tortyr av fångar, utförd av kvinnor) [Sarek s.163, 164, 180, 181]
be’nal s maka, hustru, fru
be’nI’ s syster
bID s halva, hälft
bIghHa’ s fängelse
bIH pro de, dem (oförmögna till språk)
bIj v straffa [TKDa]
bIj s straff [TKDa]
bIm s andra tonen på den nonatoniska skalan [KGT]
bIng s område nedanför, område under
bIp räkn hundratusen (nummerbildande element)
bIQ s vatten
bIQ bal s vattenkrus, vattenkanna [KGT]
bIQDep s fisk [KGT]
bIQSIp s väte [BoP]
bIQSIp ’ugh s deuterium-isotop [BoP]
bIQtIq s flod, älv
bIQ’a’ s ocean, världshav
bIr v vara kall
bIraqlul s brak’lul (dubbel uppsättning av kroppsorgan) [KGT]
bIreqtal s Brek’tal ritual [KGT]
bIreQtagh s bregitlunga [TKDa]
bIS’ub s botten (invändig botten) [HQ8:3 s.2]
bIt v vara nervös, vara rastlös
bIv v bryta mot (regler)
bI’ v svepa undan, avskaffa, röja undan [KGT]
bI’rel s B’rel-klass (av farkost) [BoP]
bobcho’ s modul
boch v skina, vara blank, vara glänsande
bochmoHwI’ s slang smickrare, lismare [KGT]
boD s regionalt panna [KGT]
bogh v vara född
boH v vara otålig
boj v tjata
bol v dregla [TKD E-K; KGT]
bolwI’ s slang förrädare [KGT]
bom v sjunga, mässa [KGT]
bom s sång [KGT]
bom mu’ s sångtext [KGT]
bomwI’ s sångare, sångerska [KGT s.71]
bong adv av misstag, oavsiktligt
boq v alliera med, förena med, skapa en allians med [HQ9:3 s.9]
boq s allians, block, sammanslutning, koalition [TKD; KGT]
boq s fusion [BoP]
boqHa’ v skilja ifrån [HQ9:3 s.9]
boqrat s ett slags djur, bokrat [KGT]
boq ru’ s koalition [KGT]
boQ v hjälpa till, assistera
boQ s medhjälpare
boQ s hjälp, assistans [TKDa]
boQDu’ s adjutant, ordonnans
bortaS s hämnd
bortaS DIb s Vedergällningsrätt, Rätt till hämnd [KGT]
boS v samla
bot v förhindra, blockera, hindra
botjan s sköldar (kraftfält omkring ett skepp) [KGT]
botlh s center, mitt
bov s era, epok
bo’Dagh s skopa, skyffel (för att servera mat) [KGT]
bo’DIj s domstol, rätt, rättssal
buD v vara lat
bup v sluta, avsluta
buQ v hota
burgh s mage, magsäck
burgh quD s naturligt framställd qud [KGT]
buS v koncentrera sig på, fokusera på, tänka enbart på
buSHa’ v ignorera [KGT]
butlh s smuts under naglarna
buv v klassificera
buv s klassifikation
buy’ v vara full, vara fylld [KGT]
buy’ ngop interj slang goda nyheter, det var gott att höra [KGT s.147 et al.]
bu’ s sergeant (rang)
cha s torpeder
chab s paj, bakverk, kroppkaka [TKDa]
chab s slang uppfinning, innovation [KGT]
chach s nödläge, nödsituation
chaDvay’ s radiofrekvens [KGT]
chagh v släppa, tappa
chaH pro de, dem (förmögna till språk)
chaj s väninna, nära kvinnlig vän till en kvinna [KGT]
chal s sky, himmel
cham s teknologi [KGT]
chamwI’ s tekniker
chan s område österut, område i öster [News ]
chanDoq s marinad [KGT]
chang’eng s par [BoP]
chap s handrygg
chaq adv kanske, kanhända [TKD; TKW s.153]
chaQ v stöta uppåt med spetsen på en bat’leth [KGT]
char v vara slemmig, vara hal [KGT]
chargh v erövra
charghwI’ s segrare, erövrare [KGT]
chatlh s slang nonsens, gallimatias [KGT]
chatlh s gryta, soppa (tjock) [KGT]
chav v uppnå
chav s prestation, bedrift
chaw’ v tillåta
chaw’ s tillstånd, tillåtelse [TKD E-K]
chay’ fråg hur?
cha’ v visa (en bild), projicera [TKD 7.1 et al.]
cha’ räkn två
cha’DIch s medhjälpare, sekond [TKW s.21]
cha’DIch räkn andra
cha’Hu’ s förrgår
cha’leS s övermorgon
cha’logh adv två gånger
cha’nob s rituella gåvor [KGT]
cha’puj s dilitium
cha’pujqut s dilitiumkristall
cheb s viktenhet (cirka 2,25 kilogram) [News ]
chech v vara full, vara berusad
chechtlhutlh s en slags sprit, chech’tluth [KGT]
chegh v återvända (till)
cheH v hoppa av (politiskt)
chej s lever [KGT]
chel v addera, lägga ihop, lägga till
chelwI’ s slang kamrer, revisor, finansman [KGT]
chemvaH s ett slags djur, chemvah [KGT]
chen v bygga upp, bildas, formas, ta form, anta skepnad
chenmoH v forma, göra, skapa, bilda [KGT]
chenmoHwI’ s skapare, tillverkare [KGT]
cheng namn Chang [KGT s.52]
chep v ha framgång, vara framgångsrik
cher v etablera, sätta upp, ordna
chergh v tolerera
cheSvel s regionalt kappa, jacka (generell term) [KGT]
cheSvel s en slags kappa [KGT]
chetvI’ s torpedtub
chetvI’ s chetvi, spjut-slunga [KGT]
chev v separera, dela, avskilja
chevwI’ tlhoy’ s territorialmur (t.ex. Berlinmuren) [News ]
che’ v regera, styra, härska, leda, presidera, sitta ordförande [TKD; KGT]
che’ron s slagfält [KGT]
chIch adv avsiktligt, med flit
chID v erkänna
chIj v navigera, styra
chIjwI’ s navigatör
chIl v förlora, tappa bort, glömma [TKDa]
chIm v vara tom, vara övergiven, vara obebodd
chIp v klippa, trimma (hår)
chIrgh s tempel
chIS v vara vit
chob s korridor [BoP]
chob’a’ s huvudkorridor [BoP]
choghvat s trappuppgång vid skeppsdörr, landgång [KGT]
choH v ändras, förändras
choH s förändring
chol v närma sig, komma närmare, nalkas
choljaH s hästsvanshållare
chom s bartender
chon s jakt [KGT]
chon bom s jaktsång [KGT]
chonnaQ s jaktspjut [KGT]
chontay s rituell jakt [KGT]
chong v vara vertikal
chong v slang vara bra, vara utmärkt, vara storslagen, vara underbar [KGT]
chong v slang vara grundlig, vara ordentlig, vara omsorgsfull, vara noggrann [KGT]
chop v bita
choptaH v gnaga, tugga [KGT]
choq v bevara, skydda
choQ s däck (på ett skepp) [BoP]
chor s mage, buk
chor s regionalt flatbottnad skål av keramik [KGT]
chor bargh s regionalt flatbottnad skål av keramik [KGT]
chorgh s åttonde tonen på den nonatoniska skalan [KGT]
chorgh räkn åtta
chorghDIch räkn åttonde
choS v överge
choS s skymning
chot v mörda
chotwI’ s mördare [KGT s.25]
chov v bedöma, utvärdera [TKDa]
chovnatlh s exemplar
cho’ v efterträda (en maktposition) [TKDa]
cho’ s tronföljd, arvföljd [TKDa]
chuch s is
chuH v slang förklara noga för, förtydliga för, närmare ange för [KGT]
chuH v kasta (ett spjut) mot, slunga (ett spjut) mot [KGT]
chuHchu’ v träffa med ett kastat spjut [KGT s.64]
chun v vara oskyldig
chunDab s meteor
chung v accelerera
chup v rekommendera, föreslå
chuq s räckvidd, avstånd
chuq’a’ s stor räckvidd, stort avstånd [BoP]
chuQun s adelsstånd, ädelhet, upphöjdhet
chuS v vara högljudd, vara stojande, vara bråkig
chuS’ugh s ett slags musikinstrument [TKDa]
chut s lag
chuv v vara kvar, vara över, vara överbliven
chuvmey s rester (grammatisk term)
chuyDaH s raketmotorer, raketer
chu’ v vara ny
chu’ v slå på, aktivera, starta (en apparat)
chu’ v spela (ett musikinstrument) [KGT]
chu’wI’ s avtryckare [TKDa]
chu’wI’ s musiker (som spelar ett instrument) [KGT]
Da v bete sig som, agera på samma sätt som [TKDa]
Dab v vistas hos/i, bo hos/i, vara hos [KGT]
Dach v vara frånvarande
Dach v slang vara icke-uppmärksam, vara distraherad, sakna koncentration [KGT]
Daghtuj s blandning av djurdelar, ihopblandade djurdelar [KGT]
DaH s batteri, uppsättning (av vapen) [KGT s.56; BoP]
DaH adv nu
DaHjaj s idag [TKDa]
DaHjaj gheD s rätt på restaurang, ”dagens fångst” [KGT]
Daj v vara intressant
Daj v pröva, testa (på ett icke-avgörande sätt) [TKDa]
Dal v vara tråkig
Dan v ockupera
Dap s nonsens
Dap bom s nonsenssång [KGT]
Daq v tjuvlyssna
Daq s plats, ställe [TKDa]
Daqtagh s krigares kniv, d’k tahg [KGT]
DaQ s hästsvans
Dargh s [TKDa]
Dargh HIvje’ s témugg, tékopp [KGT]
DarSeq s valutaenhet, darsek [KGT]
DaS s känga, stövel
DaSpu’ s stövelspik, kängspik, tåspik
Dat s överallt, alla platser [TKD 3.3.5 et al.]
Daw’ v revoltera
Daw’ s revolt, revolution
DaypuS s en slags planta, dikusplanta [KGT]
Da’ s korpral (rang)
Deb s öken, ödemark
Dech v omge, omgärda
Degh v slang handla utan uppgjord plan, improvisera [KGT]
Degh s roder
Degh s medalj, emblem, symbol, märke [TKDa]
DeghwI’ s rorsman
DeH v vara mogen, vara övermogen (frukt, grönsak) [KGT]
Dej v kollapsa
Del v beskriva
DenIb s Denebia [TKD K-E]
DenIbngan s denebian (person) [TKD K-E]
DenIb Qatlh s denebiansk slemdjävul [TKD K-E]
DenIbya’ s Denebia [TKD E-K]
DenIbya’ngan s denebian (person) [TKD E-K]
DenIbya’ Qatlh s denebiansk slemdjävul [TKD E-K]
Dep s varelse (icke-humanoid)
DeQ s kredit (monetär enhet)
DeS s arm
DeS s skaft, yxskaft [KGT]
DeSqIv s armbåge [KGT]
Dev v leda, guida
DevwI’ s ledare [KGT]
De’ s data, fakta, information
De’wI’ s dator
DI s skräp, avfall, spillror, grus, sopor [TKDa; TKW s.104]
DIb s rätt, privilegium, rättighet [TKD; KGT]
DIch s säkerhet, visshet
DIghna’ s en slags planta [KGT]
DIj v slå med svärd längsmed motståndares klinga [KGT]
DIj v använda en pigmentpinne, måla med pigmentpinne [KGT]
DIl v betala för
DIlyum s trillium
DIng v rotera
DIp s substantiv
DIr s skinn
DIron s säckpipa [KGT]
DIr ’In s trumma (slaginstrument med ett sträckt djurskinn) [KGT s.75]
DIS v bekänna
DIS s grotta
DIS s år (klingonskt)
DIv v vara skyldig
DIvI’ s federation, organisation, förening, sammanslutning, förbund, union [TKD; HQ4:4 s.11]
DIvI’may’Duj s federationsstridskryssare
Do s hastighet, fart
Doch v vara oförskämd
Doch s sak
DoD s punkt, komma (i koordinater) [TKDa]
Dogh v vara fånig, vara löjlig
Doghjey s ovillkorlig kapitulation
DoH v backa iväg från, rygga bort ifrån, ta sig bort ifrån
Doj v vara imponerande
Dol s väsen, självständig helhet [TKD; TKW s.209]
Dom s radan (oraffinerad dilitiumkristall)
Don v vara parallell, röra sig parallellt med
Dop s sida
Doq v vara orange, vara röd
DoQ v göra anspråk på (territorium)
Do Qe’ s hastighetsrestaurang, snabbmatsservering, Dok’e [KGT s.102, 103 et al.]
Dor v eskortera
DoS s mål(-tavla)
Dotlh s status
Dov’agh s pipa, vissla, flöjt [KGT]
Doy’ v vara trött
Doy’yuS s Troyius
Do’ v vara tursam, vara lyckosam, ha tur, ha lycka
Do’ adv lyckligtvis, med tur
Do’Ha’ v vara otursam, vara olycksdrabbad, ha otur [TKD 4.3, s.1, 171]
Do’Ha’ adv olyckligtvis [KGT]
Dub v förbättra
Dub s rygg
DuD v blanda
DuDwI’ s blandningskäpp, omrörningspinne, käpp/pinne för omrörning [KGT]
Dugh v vara vaksam, vara försiktig [TKD K-E]
DuH v vara möjlig
DuH s möjlighet
Duj s instinkter
Duj s skepp, farkost
Duj ngaDHa’ s slang oansvarig person, odisciplinerad person [KGT]
Dum v ta (sig) en tupplur
Dun v vara underbar, vara storslagen
Dung s område ovanför, område över
DungluQ s middagstid, middagshöjd, höjdpunkt [TKDa]
Dup s strategi
Duq s skål (liten) [KGT]
DuQ v hugga, sticka ner, genomborra
DuQ v göra (någon) rörd [KGT]
DuQwI’ s tagg, pigg [KGT]
DuQwI’Hommey s små piggar på handtaget till en d’k tahg [KGT s.61]
Duran lung DIr s Duraniska ödleskinn (en slags mat, tar aldrig pluralsuffix) [KCD]
DuraS namn Duras [S26]
DuS s torpedtub
DuSaQ s skola
Duv v avancera
Duy s agent, emmisarie, utsänd
Duy’ v vara defekt, vara trasig
Duy’ s defekt, fel
Duy’a’ s ambassadör [TKDa]
Du’ s gård, bondgård
Du’ naH s jordbruksprodukter, jordbruksvaror [KGT]
ghab s kött från djurs mittdel [KGT]
ghab tun s regionalt kött från djurs mittdel, utan ben [KGT]
ghagh v gurgla
ghaH pro han, hon, honom, henne
ghaj v ha, äga
ghal v vara avundsjuk (på), avundas [HQ8:3 s.4]
gham s lem, kroppsdel (på djur) [KGT]
ghanjaq s spira [KGT]
ghap konj eller, antingen eller (förenar substantiv)
ghaq v bidra
ghar v utöva diplomati
ghar s diplomati
ghargh s orm, mask
gharwI’ s diplomat
ghatlh v dominera
ghawran namn Gowron [S25; S26; KGT s.25, 26, 197, 198]
ghaw’ s regionalt, slang osäker person, någon uppfylld av självtvivel, självtvivlare [KGT]
ghaw’ s igvah-leversoppa [KGT]
ghaytan adv sannolikt, antagligen, förmodligen [TKDa]
ghaytanHa’ adv osannolikt [Radio Times]
ghay’cha’ interj (generellt invektiv) [TKDa 5.5]
gha’tlhIq s vördnadskväde, aktningsode [KGT]
gheD s byte (i jakt o. dyl.) [KGT]
ghegh v vara ojämn, vara skrovlig
ghel v fråga, ställa en fråga [KGT]
ghem s nattmat
gher v formulera, sammanställa, sätta ihop [News ]
gheS v anta plikter ifrån, ta på sig ansvar ifrån [KGT]
ghevchoq Sep s Gevchok-regionen [KGT s.17]
ghevI’ s sås till gagh [KGT]
ghew s småkryp, lus [TKDa]
ghe’naQ s opera [KGT]
ghe’tor s Gre’thor (där de vanärades själar hamnar) [KGT]
ghe’’or s dödsrike (där vanärade hamnar) [TKDa]
ghIb v samtycka, gå med på
ghIch s näsa
ghIgh s halsband
ghIgh s slang uppdrag, uppgift, plikt [KGT]
ghIH v vara slarvig, vara sjabbig, vara rörig, vara kladdig
ghIj v skrämma
ghIlab ghew s globfluga [KGT]
ghIlaSnoS s en ålderdomlig politisk rörelse [TKW s.186]
ghIm v sända i exil
ghIntaq s stridsspjut, gin’tak [KGT]
ghIpDIj v ställa inför krigsrätt
ghIq adv och sedan, efter det, därefter, efteråt [HQ8:3 s.4]
ghIqtal interj arkaiskt till döds! [KGT s.49 et al.]
ghIQ v semestra, ta semester
ghIr v stiga nedför, fara ner, komma ner, slutta neråt
ghIrIlqa’ namn Grilka [KGT s.41]
ghISDen s fjäll (på djur) [KGT]
ghIt s yxhuvud, huvud på yxa [KGT]
ghIt s öppen, plan hand [KGT]
ghItlh v skriva, gravera, rista in, skära in, märka [TKD; HQ2:4 s.18; KGT]
ghItlh s manuskript
ghItlhwI’ s stylus, skriftverktyg, person som skriver [KGT s.79]
gho s cirkel
gho s tunnband, rullband [KGT]
ghob v slåss, strida, föra krig [KGT]
ghob s etik, moral, dygd [TKD; KGT]
ghobchuq loDnI’pu’ namn Bröderna slåss med varandra (känd staty) [KCD]
ghobe’ interj nej (svar på ja/nej fråga) [TKD 5.5 et al.]
ghoch v spåra, spåra upp [TKDa]
ghoch s destination
ghochwI’ namn Spanaren (en stjärnbild) [KCD Lab]
ghoD v proppa (in), packa (full), stoppa (upp), 
ghogh s röst
ghogh HablI’ s telefon [HQ5:2 s.20]
ghoH v argumentera, gräla
ghoj v lära sig
ghojmeH taj s pojkkniv [KCD]
ghojmoH v lära ut, instruera
ghojmoq s barnsköterska, amma, guvernant [TKDa]
ghojwI’ s studerande, elev
ghol s motståndare
ghom v möta, träffa, samlas
ghom s grupp, samling, skara, gäng, liga [TKD; KGT]
ghomHa’ v spridas
ghom’a’ s folksamling
ghonDoq s en slags kniv (långsmalt blad) [KGT]
ghong v missbruka
ghong s missbruk
ghop s hand
ghopDap s asteroid
ghoq v spionera (på) [TKD; KGT]
ghoqwI’ s spion
ghoQ v vara färsk, vara nydödad (om kött) [KGT]
ghor v bryta
ghor s yta (på planet)
ghorgh fråg när?
ghoS v fortsätta framåt, nalkas, komma närmare, avlägsna sig ifrån, komma, följa (en kurs)
ghoS v köra, driva
ghot s person (humanoid)
ghov v känna igen
gho’ v kliva på, trampa på
gho’Do s underljushastighet
ghu s baby, spädbarn
ghubDaQ s förstfödd [HQ9:3 s.9]
ghuH v förbereda för, vara beredd på, vara förvarnad om
ghuH s varning
ghuHmoH v varna
ghum v alarmera, sätta igång ett alarm
ghum s alarm
ghun v programmera (en dator)
ghung v vara hungrig
ghup v svälja
ghur v öka
ghuS v vara beredd, vara redo (att avfyra)
ghuS v sänka (spjut) till horisontellt läge inför attack [KGT]
ghuv s rekryt, ny medlem [TKDa]
ghuy’ interj fan, djävlar (svordom) [ST5; HQ8:4 s.13]
ghuy’cha’ interj *@$% (svordom) [TKD 5.5]
ghu’ s situation
Hab v vara jämn, vara slät
HablI’ s datasändare och mottagare
Hach v vara utvecklad, vara högtstående (om t.ex. civilisation)
HaD v studera
Hagh v skratta
HaH v blöta upp, dränka in [KGT]
HaH v marinera [KGT]
Haj v frukta
HajDob s ben, lår (serverat som mat) [KGT]
Hal s källa
HanDogh s warpgondol, nacell
Hap s materia
Haq v slang ingripa i (en situation), träda emellan [KGT]
Haq v utföra kirurgi (på), operera [KGT]
Haq s kirurgi
Haqtaj s skalpell [TKDa]
HaqwI’ s kirurg [TKDa]
HaQchor s sackarin
Har v tro
Hargh v slåss, strida (stor konfrontation) [KGT]
HaSta s bildskärm (på monitor) [TKD 7.1 et al.]
Hat v vara olaglig, vara illegal
Hat s temperatur
Hatlh s landsort, landsbygd
Haw’ v fly från, ta sig ur, smita ifrån [TKD; TKW s.91]
Hay’ v duellera
Hay’chu’ v duellera på liv och död [KGT s.49]
Ha’ interj kom nu!, vi går! [TKD 5.5 et al.]
Ha’DIbaH s kött, djur [TKD; TKDa]
Ha’DIbaH s slang fähund, usling, tölp, underlägsen person [KGT]
Ha’quj s axelgehäng, gehäng [KGT]
He s kurs, rutt, riktning
Hech v avse, mena att
HeD v retirera, gå till reträtt
HeDon s parallell kurs
Hegh v
Hegh s död [TKDa]
Heghbat s rituellt självmord [KGT]
Heghba’ s rituellt självmord [Sarek]
HeghmoH v vara dödlig
Heghtay s dödsritual [KGT]
HeH s kant
Hej v råna
HejwI’ s rånare [KGT s.191]
Hem v vara stolt
Heng v fingra på (hål, strängar på instrument) för att variera ljud [KGT]
HeQ v ge efter, foga sig, lyda
Hergh s medicin
Hergh QaywI’ s spruta, pneumatisk spruta [TKDa]
HerghwI’ s spruta, pneumatisk spruta [TKDa]
HeS v begå ett brott
HeS s brott
HeSwI’ s brottsling
Hev v ta emot
Hew s staty [KGT]
Hew chenmoHwI’ s skulptör [KGT]
He’ v lukta, avge lukt
He’So’ v stinka
HIch s pistol, revolver
HIchDal s luftsluss
HIDjolev s meny
HIgh v slåss oärligt
HIj v leverera, transportera gods [TKDa]
HIja’ interj ja (svar på ja/nej fråga) [TKD 5.5 et al.]
HIjwI’ s leverantör, bud [KGT s.191]
HIp s uniform
HIq s sprit, öl, vin, alkohol [TKD; KGT]
HISlaH interj ja (svar på ja/nej fråga) [TKD 5.5 et al.]
HIv v attackera
HIvDuj s attackskepp [KGT]
HIvje’ s glas (dryckeskärl)
HIvje’ bom s dryckesvisa [KGT]
HIvneS v äro-attack (självmordsuppdrag) [KGT s.49]
HI’ s diktator
HI’tuy s diktatorstyre
Hob v gäspa
Hoch s alla, allihop, allt, allting, varje, varenda [TKD; TKW]
HochDIch räkn allte, slutgiltiga, sista [KGT s.177]
HochHom s mesta, större delen [KGT]
Hochlogh adv alla gånger, alltid (emfatiskt) [KGT s.178]
HoD s kapten (rang)
Hogh s vecka (klingonsk)
HoH v döda
HoH s dödande, mord [TKDa]
HoH’egh v begå självmord
Hoj v vara försiktig
Hol s språk
Hol ghoQ s slang, ”färskt språk” (mestadels använt av yngre klingoner) [KGT s.35]
HolQeD s lingvistik [KGT]
Hom s ben (i skelett)
Hom s slang vekling, liten en, mager en, utmärglad person [KGT]
Hon v tvivla
Hong s impulsdrift, impulskraft
Hong boq chuyDaH s impuls-fusionsraketer [BoP]
Hongghor s impulsdrift, impulsmotor [BoP]
Hop v vara avlägsen, vara långt bort
Hoq s expedition
Hoqra’ s trikorder
HoS v vara stark
HoS s styrka, energi, kraft
HoSchem s energifält
HoS choHwI’ s transtator [HQ1:3 s.9]
HoSDo’ s energivarelser
HoSghaj v vara kraftfull
Hot v röra, känna
Hotlh v projicera, visa (på skärm)
Hotlh v avsöka, granska, undersöka
HotlhwI’ s avsökare, scanner
Hov s stjärna
HovpoH s stjärndatum [KGT]
Hovtay’ s solsystem
Hoy’ v gratulera
Ho’ v beundra
Ho’ s tand
Ho’ s slang idol [KGT]
Ho’ ’etlh s sågtandat blad (t.ex. kut’luch) [KGT s.61]
Ho’’oy’ s tandvärk
Hu s zoo [TKD K-E]
Hub v försvara
Hub s försvar
HubneS v äro-försvar (självmordsuppdrag) [KGT s.49]
Huch s pengar
HuchQeD s ekonomi [KGT s.148]
HuD s berg, kulle
HuD beQ yoS s Flacka bergs-distriktet (i Sakrej-regionen) [KGT s.17]
Hugh s hals, strupe
HuH s galla, slem [TKW s.142; KGT]
Huj v vara konstig, vara underlig
Huj v fylla (på), ladda (upp)
Hum v vara klibbig
Human s människa
Hung s säkerhet
Hup v straffa
Huq v göra upp, avtala, göra (affärer)
Hur s utanför
HurDagh s stränginstrument (generell term) [KGT]
Hurgh v vara mörk
Hurgh s pickels (gurka)
Hur’Iq s slang outsider, främling [KGT]
Hur’Iqngan s Hur’q (person) [KGT]
HuS v hänga
HuS namn Huss [KGT s.197]
Hut räkn nio
HutDIch räkn nionde
Hutlh v sakna, vara utan, inte ha [KGT]
Huv v vara klar, inte skymd
Huy’ s ögonbryn
Huy’Dung s regionalt panna [KGT]
Hu’ v gå upp, kliva upp
Hu’ s för ... dagar sedan
Hu’tegh interj (generellt invektiv) [TKDa 5.5]
jab v servera (mat)
jabbI’ID s dataöverföring
jabwI’ s kypare, servitör, servitris [KGT]
jach v skrika, ropa, tjuta, vråla
jaD v kasta runt, slunga omkring [KGT]
jagh s fiende
jaghla’ s fiendekommendörkapten [TKD 6.2.4]
jaH v fara, åka, gå, färdas, resa [TKD; TKW s.38, 203]
jaj s dag, dygn (från gryning till gryning)
jajlo’ s gryning
jan s apparat, anordning, manick
jan s musikinstrument [KGT]
janluq pIqarD namn Jean-Luc Picard [S25]
jang v svara, besvara, genmäla
jaq v vara djärv, vara dristig
jaqmoH v göra djärv, inge mod, uppmuntra [KGT s.71]
jar s månad (klingonsk)
jargh s regionalt panna [KGT]
jaS adv annorlunda, på ett annat sätt [TKDa]
jat v slang tala otydligt, mumla [KGT]
jat s tunga
jatyIn s själsegendom, andlig hemsökelse [KGT]
jatlh v säga, berätta, tala, prata [TKD; TKDa]
jav s sjätte tonen på den nonatoniska skalan [KGT]
jav s slang fånge [KGT]
jav räkn sex
javDIch räkn sjätte
jaw v småprata, samtala
jaw s herre
jay’ adv intensivt (invektiv) [TKDa 5.4]
ja’ v berätta, rapportera
ja’chuq v diskutera, konferera
ja’chuq s successionsritual (ålderdomlig) [TKDa]
je adv också, likaså [TKD 5.3]
je konj också, och (förenar substantiv)
jech v förkläda, klä ut
jech s förklädnad, dräkt [TKDa]
jeD v vara tjock, vara seg, vara trögflytande [KGT]
jegh v kapitulera, ge upp
jeH v vara tankspridd, vara disträ
jej v vara skarp, vara vass
jejHa’ v vara slö, vara oskarp, vara trubbig (om egg) [KGT]
jen v vara hög
jengva’ s tallrik [KGT]
jeq v sticka ut från, skjuta ut ur [KGT]
jeqqIj s klubba, påk [KGT]
jeQ v vara självsäker
jeS v deltaga
jev v storma
jey v besegra
jey s resväg, rutt, resplan [TKDa]
jey’naS s dubbelhövdad yxa, yxa med dubbelt blad [KGT]
je’ v köpa, handla
je’ v mata (någon annan)
jIb s hår (på huvudet)
jIH v övervaka [TKDa]
jIH s bildskärm
jIH pro jag, mig
jIj v samarbeta [TKD K-E]
jIj v vara samarbetsvillig [KGT]
jIl s granne
jInaq s amulett som symboliserar en flickas mognad [KGT]
jInmol s projekt
jIp s straff
jIr v rotera, snurra [KGT]
jIrmoH v snurra en bat’leth, få en bat’leth att rotera [KGT]
jIv v vara okunnig, vara obildad
jo s resurser
joch v vara skadlig
joD v luta sig ner, böja sig, luta framåt
jogh s kvadrant [TKDa]
joH s Dam, Fru (kvinnligt familjeöverhuvud), Herre (manligt familjeöverhuvud) [TKD; KGT]
joj s område mellan, område emellan
jojlu’ s konsul
jol v stråla (ombord), beama (ombord)
jol s transporterstråle
jolpat s transporter-system [BoP]
jolpa’ s transporterrum
jolvoy’ s transporterjonisator
jom v installera (en apparat) [KGT]
jon v fånga, ta till fånga
jonpIn s maskinofficer [KGT]
jonta’ s motor
jonwI’ s ingenjör, tekniker, mekaniker, maskinist
jop v stöta, sticka [KGT]
joq v fladdra, flaxa
joq konj eller, och/eller (förenar substantiv)
joqwI’ s flagga
joQ s tygremsa i ett susdek instrument [KGT]
joQ s revben [KGT]
jor v explodera, spränga
jorneb s stridsspets (på en torped) [KGT s.57, E-K]
jornub s stridsspets (på en torped) [KGT K-E]
jorwI’ s sprängämne
joS v skvallra, sprida rykten
joS s rykte, skvaller
jot v vara lugn
jotHa’ v vara rastlös
jotlh v ta ner
joy’ v tortyr
jo’ s maskineri, mekanism
jub v vara odödlig
jubbe’ v vara dödlig
juch v ha en bredd av [News ]
juH s hem
juHqo’ s hemvärld [TKDa]
jum v vara udda
jun v undvika, vidta undvikande åtgärder
jup s vän
juS v komma ifatt, passera
juv v mäta
lab v sända data (bort ifrån en plats)
lach v överdriva
laD v läsa
lagh v ta sönder, plocka isär [TKDa]
lagh s fänrik (rang) [TKDa]
laH s förmåga
laj v anta, acceptera
laj s acceptans
lajQo’ v förkasta, avslå [KGT]
lalDan s religion
lam v vara smutsig
lam s smuts
lan v placera, lägga
lang v vara tunn
laQ v tända, aktivera, starta (t.ex. raketmotorer)
largh v lukta, känna lukt
laSvargh s fabrik
lat s helgedom [KGT]
latlh s ytterligare en, en annan, en till [TKDa]
lav s buske [KGT]
law’ v vara många, vara talrika
lay’ v lova
lay’Ha’ v bryta sitt ord [KGT]
la’ s kommendörkapten (rang)
la’quv s överbefälhavare [TKDa]
la’’a’ s kommendant (rang) [TKDa]
legh v se
leH v underhålla, sköta
leH s underhåll, skötsel
lel v ta ut, plocka ut
lem s hov [KGT]
len s uppehåll, avbrott, paus, rast [TKDa]
leng v ströva, resa
leng s tur, resa
lengwI’ s strövare (grammatisk term)
leQ s knapp, strömbrytare
leS v vila, slappna av
leS s om ... dagar
leSpal s ett slags stränginstrument [KGT]
leSpoH s permission, landpermission
leSSov s framsynthet, förtänksamhet, omtänksamhet/korn (på vapen) [TKDa]
let v vara hård (som en sten)
letlh s trappa, trappuppgång [KGT]
letlh s regionalt trappuppgång vid skeppsdörr [KGT]
lev v förflytta en bat’leth från vertikal till horisontell position [KGT]
ley’ s regionalt näsa [KGT]
le’ v vara speciell, vara exceptionell, vara särskild
le’be’ v vara icke-exeptionell, vara icke-utmärkande [KGT]
lIch v hälla (i/på något) [KGT]
lIgh v rida
lIghon s Ligon [KGT]
lIghon DuQwI’ pogh s glavin, ligonsk spikhandske [KGT]
lIH v presentera, introducera
lIj v glömma
lIm v gripas av panik
lInDab s spionage
lIng v producera
lIngta’ s ett slags djur, lingta [KGT]
lIngwI’ s generator [TKDa]
lIq v samla ihop
lIS v justera
lIt v gå ombord (på), gå upp (på), kliva upp (på) [KGT]
lItHa’ v gå av (ifrån), gå ner (ifrån), kliva ner (ifrån) [KGT]
lIw s ersättning, ersättare, tillfälligt surrogat [KGT]
lIy s komet
lI’ v vara användbar
lI’ v sända data (till en plats)
lob v lyda
lobHa’ v inte lyda, överträda (lag eller regel)
loch s mustasch
loD s man, hane
loDHom s pojke
loDnal s make, man
loDnI’ s bror
logh s rymd
loghqam s längdenhet (cirka 1,25 ljusår) [BoP]
loH v administrera
loH s administration
loj v vara helt borta, vara helt försvunnen, vara slut
lojmIt s dörr, grind, port
lolSeHcha s positionskontrollraketer, lägeskontrollraketer
lom s lik, kropp
lon v överge
lop v fira, celebrera
lop v fira, följa (en ritual) [KGT]
lop s firande, fest [KGT]
lopno’ s fest, firande [KGT]
loQ adv lite grann, till viss del
lor s kusin (mors brors barn eller fars systers barn), systerbarn (en mans systers barn), brorsbarn (en kvinnas brors barn) [HQ9:3 s.8]
lorbe’ s kvinnlig kusin (mors brors dotter eller fars systers dotter), systerdotter (en mans systers dotter), brorsdotter (en kvinnas brors dotter) [HQ9:3 s.8]
lorloD s manlig kusin (mors brors son eller fars systers son), systerson (en mans systers son), brorson (en kvinnas brors son) [HQ9:3 s.8]
loS v vänta (på)
loS s fjärde tonen på den nonatoniska skalan [KGT]
loS räkn fyra
loSDIch räkn fjärde
loSpev s kvadrotrikale
lot s katastrof
lotlh v göra uppror, rebellera
lotlhwI’ s rebell
loy v gissa
lo’ v använda, nyttja, bruka
lo’ s användning, bruk, funktion, nytta [TKDa]
lo’laH v vara värdefull, vara användbar
lo’laHbe’ v vara värdelös, vara oanvändbar
lo’laHbe’ghach s värdelöshet, oanvändbarhet [TKDa 4.2.9]
lo’laHghach s värde, användbarhet [TKDa 4.2.9]
lo’ law’ s [BoP]
lu v falla (förlora status) [KGT]
luch s utrustning, redskap
lugh v ha rätt, vara rätt, vara korrekt
luH v rycka (i), dra (i) [TKD K-E]
luH v slang få (någon) att erkänna eller avslöja en hemlighet, utkräva ett erkännande, få att erkänna [KGT]
luH s tarmar, inälvor [KGT]
luj v misslyckas, förlora [TKD; KGT]
lul v slåss, strida (relativt stort slagsmål) [KGT]
lulIgh s tillflykt, skydd, fristad
lum v förhala, skjuta upp
lung s ett slags djur, loong (ödleliknande) [KGT]
lup v transportera
lup s sekund
lupDujHom s skyttel (farkost) [TKDa]
lupwI’ s buss [KGT]
luq interj ja, okej, jag ska (göra det) [TKD 5.5 et al.]
lur s pupill
lurDech s tradition
lurgh s riktning (rumslig) [TKDa]
lurSa’ namn Lursa [S26; KGT s.197]
luSpet s svart hål (astronomiskt fenomen) [KGT]
lut s historia, berättelse, saga
lutlh v vara primitiv
lu’ interj ja, okej, jag ska (göra det) [TKD 5.5 et al.]
mab s avtal
mach v vara liten
magh v förråda, svika
maghwI’ s förrädare
maH pro vi, oss
maH räkn tio (nummerbildande element)
maHpIn s skål (stor) [KGT]
maj interj bra (uttrycker belåtenhet) [TKD 5.5 et al.]
majQa’ interj bra gjort, mycket bra [TKD 5.5 et al.]
malja’ s affär, ärende, syssla, göromål, angelägenhet
mang s soldat (en krigare i en grupp om flera)
mangghom s armé
mangHom s kadett [TKDa]
maq v proklamera, utropa, utse till
maqoch s polare, nära manlig vän till en man [KGT]
maQmIgh s illavarslade omen, tecken på förestående ondska, järtecken [HQ1:3 s.9]
mara namn Mara [TKD 5.6]
martaq namn Martok [KGT s.198]
maS v föredra
maS s måne
maSwov s månljus
matHa’ s skytt, artillerist
matlh v vara lojal [TKDa]
matlh namn Maltz [TKD 5.6]
matlhHa’ v vara illojal [KGT]
mavje’ s regionalt lever [KGT]
mavjop s gem
maw v förolämpa
maw’ v vara galen
may v vara rättvis
may’ s strid (ett enskild strid) [TKD; KGT s.47]
may’ bom s stridssång [KGT]
may’Duj s stridskryssare
may’luch s stridsdon, full rustning, full uppsättning av rustning och vapen [KGT]
may’morgh s slagordning
may’ron s dragspel, bälg [KGT]
ma’ v inhysa, ge husrum, betjäna, utrusta, förse
ma’veq s ett slags ceremoniell kniv, mevak (används i Mauk-To’Vor-ritualen) [MO at Praxis; STE]
meb s gäst
mebpa’mey s hotell [KGT]
mech v handla, idka handel
megh s lunch
meH s brygga (på skepp)
mej v lämna, avvika, ge sig av, avlägsna sig [TKDa]
melchoQ s märg, benmärg [KGT]
mellota’ namn Melota [TKW s.187]
mem s katalog
mep s plast
meq v resonera, tänka logiskt
meq s förnuft, vett, logiskt tänkande [TKD; KGT s.154]
meq s motiv, orsak, anledning [KGT]
meqba’ s ett slags rättegångsförfarande, Mek’ba [TKDa; STE]
meqleH s ett slags vapen, mek’leth [KGT]
meqro’vaq s Mekro’vak (region) [KGT s.29]
meQ v brinna
mer v överraska
meSchuS s stort blåsinstrument [KGT]
mev v sluta, upphöra
mevyap interj stopp, det är bra, det är nog [KGT s.113]
me’ s moster (mors syster) [HQ9:3 s.8]
me’nal s moster (mors brors hustru) [HQ9:3 s.8]
mIch s sektor, zon
mID s koloni
mIgh v vara ond, vara ondskeful
mIl’oD s ett slags djur, sabelbjörn [KGT]
mIm v försena, fördröja, skjuta upp
mIn s öga
mIp v vara rik
mIp s förmögenhet [KGT]
mIqta’ s maskineri, mekanism
mIQ v steka, fritera [KGT]
mIQ s regionalt panna [KGT]
mIr s kedja
mIS v vara förvirrad, vara ihopblandad
mIS s förvirring
mISmoH v förvirra
mIStaq namn en känd skulptör [KCD]
mIv s hjälm
mIv s regionalt flatbottnad skål av metall [KGT]
mIv bargh s regionalt flatbottnad skål av metall [KGT]
mIv’a’ s krona [KGT]
mIw s procedur, process [TKDa]
mIw s steg, del (i en process) [KGT]
mIy v skryta
mI’ v dansa, springa på stället, träna [KGT]
mI’ s nummer, siffra
mob v vara ensam
moch s överordnad
moD v skynda sig
mogh v vara frustrerad
mogh namn Mogh [KGT s.41, 197]
moH v vara ful
moH v slang influera, utöva otillbörligt inflytande på [KGT]
moHaq s prefix
moj v bli
mojaq s suffix [TKD K-E]
mojaQ s suffix [TKD E-K]
mol v begrava, gräva ner
mol s grav
mon v le, grina, hånle [KGT]
mon s huvudstad
mong s hals, nacke
mongDech s krage
mop s kappa, rock
moq v slå (något med ett redskap) [KGT]
moQ s sfär
moQ s spikförsedd knapp på d’k tahg kniv [KGT s.61]
moQbara’ s stridskonstform, kampkonstform, Mok’bara [KGT]
morgh v protestera, invända emot [TKDa]
moS v kompromissa
motlh v vara vanlig, vara normal, vara standard [TKD; S14; BoP]
motlh adv vanligtvis, som vanligt, som väntat, normal sett [KGT]
motlhbe’ v vara ovanlig
mov s ovansida av fot [KGT]
moy’bI’ s slunga, slungmanöver (runt himlakropp med rymdskepp)
mo’ s bur
mo’ s slang motiv, motivation, orsak, anledning, skäl [KGT]
mub v vara laglig
much v presentera
much v framföra (musik) [KGT]
much s presentation
muchwI’ s musiker [KGT]
muD s atmosfär
muD s väder (generellt) [KGT]
muD Dotlh s väder (vid ett givet tillfälle) [KGT]
mugh v översätta
mughato’ s mugato
mughwI’ s översättare
muH v avrätta, avliva
muj v ha fel, vara fel [TKD K-E]
mul v vara envis
mum v smaka, känna smak [KGT]
mun v ingripa, komma emellan [TKDa]
mung s ursprung
mup v träffa, stöta, slå
mupwI’ s hammare [KGT]
mupwI’Hom s klubba (mindre) (för att slå an musikinstrument) [KGT]
muq v ha en volym av [KGT]
muS v hata, avsky
mut v vara självisk
mut s ras, art
muv v förena
muvmoH v rekrytera, värva [TKDa]
muvtay s invigning, initiering [TKDa]
mu’ s ord
mu’ghom s ordbok
mu’mey Doy’ s trötta ord (används om äldre klingoners språk) [KGT s.35]
mu’mey ghoQ s slang, ”färska ord” (används mest av yngre klingoner) [KGT s.35 et al.]
mu’mey ru’ s tillfälliga ord (ogrammatiskt uttryck använt för effekt) [KGT s.176]
mu’qaD s svordom, förbannelse [KGT]
mu’qaD veS s svordomskamp, svordomskrig [PK]
mu’tay’ s ordförråd
mu’tlhegh s mening
nab v planera
nab s plan, procedur [TKDa]
nach s huvud
naD v berömma, lovorda, rekommendera, gilla, samtycka, bifalla [TKDa]
naD s rekommendation, lovord, befordran [TKDa]
naDev s här, häromkring [TKD 3.3.5 et al.]
naDHa’ v ta avstånd ifrån, ogilla, avslå, förkasta [TKDa]
naDHa’ghach s degradering [TKDa 4.2.9]
naDqa’ghach s återbefordran [TKDa 4.2.9]
naD tetlh s rekommendationslista [KGT]
nagh s klippa, sten
nagh s keramiskt material [KGT]
nagh beQ s stenpanel (konstverk, liknande en målning) [KGT]
naghboch s ädelsten [KGT]
nagh DIr s skal (på ett djur) [KGT]
naH s frukt, grönsak [TKDa]
naHjej s tistel [KGT s.88]
naHlet s nöt, nötter [KGT]
naHnagh s kärna (i frukt) [KGT s.89]
naH taj s grönsakskniv, fruktkniv (liten kniv) [KGT]
naj v drömma
najmoHwI’ s vaggvisa [KGT]
nalqaD s parningsutmaning [KGT]
namwech s tass [KGT]
nan v holka ur, gröpa ur, gräva ur [KGT]
nanwI’ s mejsel, huggjärn [KGT]
nap v vara enkel
naQ v vara fullständig, vara hel, vara total, vara komplett [TKDa]
naQ s stav, käpp [TKDa]
naQ s slang hästsvans [KGT]
naQHom s pinne (används för att slå på slaginstrument) [KGT]
naQjej s spjut [KGT]
nargh v dyka upp
nargh v fly, rymma [TKDa]
naS v vara illvillig, vara elak, vara hätsk, vara rasande
natlh v konsumera, förtära, förbruka [KGT]
natlh v slang vara förkastlig, vara äcklig, vara vidrig, vara usel, vara motbjudande [KGT]
nav s papper
nav HablI’ s fax (apparat) [HQ5:2 s.20]
nawlogh s skvadron, division
naw’ v tillträda, komma åt, ha tillgång till [TKD K-E]
naw’ s tillträde, åtkomst [TKD E-K]
nay v gifta sig med (hustru gör detta)
nay’ s rätt, maträtt (vid en måltid)
na’ v vara saltsmakande, vara bräckt [KGT]
na’ v slang vara säker, vara helt säker, vara viss [KGT]
na’ran s en slags frukt [KGT]
nech v vara sidoställd, vara placerad åt/vid sidan, röra sig i sidled, röra sig på/åt/från sidan
negh s soldater
neH v önska, vilja, vilja ha [TKD; TKW s.149]
neH adv bara, enbart, endast
neHjej s tistel [KGT]
neHmaH s neutral zon
nej v titta efter, söka, leta efter
nejwI’ s sond [TKDa]
nem s om ... år
nen v vara mogen, vara vuxen [KGT]
nen s mognad, vuxenhet [KGT]
nenchoH v mogna, växa upp [KGT]
nenghep s Uppstigandets ålder (Age of Ascension) [TKDa]
nentay s Uppstigningsriten [TKDa]
nentay cha’DIch s Andra Uppstigningsriten [KGT s.65]
nentay wa’DIch s Första Uppstigningsriten [KGT s.177]
nep v ljuga
nepwI’ s lögnare [TKDa 4.2.6]
net pro det (föregående ämne)
netlh räkn tiotusen (nummerbildande element)
nevDagh s en slags skål med handtag (används vid matberedning) [KGT]
ne’ s assistent, betjänt (rang) [TKD K-E]
nIb v vara identisk
nIbpoH s déjà vu [KGT]
nIch s ammunition
nID v försöka, prova
nIH v stjäla
nIH s höger (sida)
nIHwI’ s tjuv
nIj v läcka
nIm s mjölk [KGT]
nImbuS wej s Nimbus III [TKDa]
nIn s bränsle
nIQ s frukost
nIS v hindra, störa, avbryta, lägga sig i [TKD; TKDa]
nISwI’ s disruptor [KGT]
nISwI’ beH s disruptorgevär [KGT]
nISwI’ bej s disruptorgevär [KGT s.56]
nISwI’ DaH s disruptorbatteri, disruptoruppsättning [KGT s.56]
nISwI’ HIch s disruptorpistol, handhållen disruptor [KGT]
nISwI’ tIH s disruptorstråle [KGT s.56]
nIt v vara enkel, vara ren, vara okorrumperad, vara ofläckad [KGT]
nIteb adv ensam, på egen hand [TKDa]
nItebHa’ adv tillsammans, gemensamt [BoP]
nItlh s finger
nItlh naQ s slang pigmentpinne [KGT]
nItlhpach s fingernagel [TKDa]
nItlhpach s platt ände på pigmentpinne [KGT]
nIv v vara överlägsen, vara mäktig [TKD; TKW s.209]
nIvnav s pyjamas
nIvqu’ v vara bäst [TKW s.101, 121, 141]
nI’ v vara lång, vara långdragen (varaktighet)
nob v ge
nob s gåva
nobHa’ v ge tillbaka, lämna tillbaka [KGT]
noch s sensor, detektor
noD v ge igen, vedergälla, hämnas [TKD; TKW s.131, 129]
nogh v vrida, slingra, sno [TKD K-E]
noH v bedömma, uppskatta
noH s krig (ett enskilt krig) [TKDa; KGT s.46, 47 et al.]
noj v låna
nol s begravning
nom adv snabbt, kvickt
non v vara rutten, vara murken, vara skämd
nong v vara passionerad
nop v utelämna, underlåta
norgh s ett slags djur, norg (hajliknande havsvarelse) [KGT]
noS v äta i små munfullar, nafsa på [KGT]
noSvagh s deodorant
not adv aldrig
notlh v vara föråldrad, vara förlegad, vara ur bruk, vara obsolet [TKDa]
nov v vara främmande, vara okänd
nov s främling, utlänning, outsider [KGT; TKD]
noy v vara känd, vara välkänd
no’ s förfäder
no’ DIr s förfadersbonad [KGT]
no’ Hol s ålderdomligt språk [KGT]
no’’och s regionalt panna [KGT]
nub v vara misstänkt
nubwI’ s föregångare
nuch s ynkrygg, fegis
nuD v undersöka, granska
nugh s samhälle (grupp människor med gemensam kultur) [TKD; KGT]
nughI’ v gnugga knogarna mot någons huvud [KGT]
nuH s vapen
nuH s möjlighet [KGT]
nuH bey’ s Vapenstolthet [KCD]
nuHHom s handvapen
nuHmey s arsenal [TKDa]
nuHpIn s vapenofficer [KGT]
nuj s mun
num v främja, gynna, befordra
nung v föregå, komma före
nup v minska
nuq fråg vad?
nuqDaq fråg var?
nuqjatlh interj vad sa du?, va?, hursa? [TKDa]
nuqneH interj vad vill du? (hälsning) [TKD 5.5 et al.]
nuQ v irritera, besvära
nur s värdighet
nural s Neural
nuralngan s neuralnes
nuS v förlöjliga
nuv s person (humanoid)
ngab v försvinna
ngach v debattera
ngaD v vara stabil, vara balanserad [KGT]
ngaDmoH v stabilisera [KGT]
ngaDmoHwI’ s stabilisator (del av ett skepp) [KGT]
ngagh v para sig med [KGT]
ngaj v vara kort (i tid) [KGT]
ngal v vara seg, vara kraftig, vara fast (ha tuggmotstånd) [KGT]
ngan s invånare
ngaq s support (militär term)
ngaQ v vara låst, vara förseglad, vara säkrad, vara fäst [KGT]
ngaS v innehålla
ngat s krut
ngat s örtkryddat kornat brosk (för matberedning) [KGT]
ngav s skrivkramp [TKD K-E]
ngawDeq s omrörningspinne med tillplattad, paddelliknande ände [KGT]
nga’chuq v sex (d.v.s. ha sex; alltid subjekt) [HQ1:3 s.9]
ngeb v vara förfalskad, vara falsk, vara oäkta
ngech s dal
ngech s springa mellan kvinnas bröst [MO at qep’a’ wejDIch]
ngeD v vara lätt (inte svår)
ngeH v sända
ngeHbej s kosmos [TKDa]
ngej v infektera
ngem s skog
ngeng s sjö
ngep v sätta sig över, överskrida, dominera
ngep’oS s regionalt trappa, trappuppgång (utom vid skeppsdörr) [KGT]
ngeQ v stöta på, springa in i, kollidera med [KGT]
nger s teori
ngev v sälja
nge’ v ta bort
ngIb s vrist, fotled (även slanguttryck för ogillande) [KGT]
ngIj v vara bråkig, vara stökig, vara oregerlig, vara bångstyrig [KGT s.150]
ngIl v våga
ngIm v vara rutten, vara äcklig, vara vidrig
ngIp v låna
ngIv v patrullera
ngI’ v ha en vikt av, väga [KGT]
ngoch s policy, politik [TKDa]
ngoD s faktum, fakta
ngoH v kleta, smeta, bestryka
ngoH v måla med fingrarna [KGT]
ngoj v vara rastlös
ngol v förflytta en bat’leth från horisontell till vertikal position [KGT]
ngong v experimentera
ngong s experiment
ngop s tallrikar [KGT]
ngoq s kod
ngoqDe’ s kodat meddelande [ST5; HQ8:4 s.12]
ngoQ s mål, syfte [TKD; KGT]
ngor v fuska
ngoS v lösa upp
ngotlh v vara fanatisk
ngoy’ v vara ansvarig
ngo’ v vara gammal (inte ny)
ngugh adv då, vid den tiden [News ]
ngujlep s munstycke (på blåsinstrument) [KGT]
ngup s cape (klädesplagg)
ngup s slang auktoritet, befogenhet, makt, någon med auktoritet eller i ledarposition [KGT]
nguSDI’ s motor [BoP]
nguv v vara färgad, vara fläckad, vara tonad [KGT]
nguvmoH v färga, fläcka, tona [KGT]
ngu’ v identifiera
pab v följa (regler)
pab s grammatik
pabHa’ v felanvända (regler), följa (regler) felaktigt [KGT s.176]
pach s klo [TKDa]
pagh s ingenting, inget, ingen [TKD; KGT]
pagh räkn noll
pagh konj eller, antingen eller (förenar meningar)
paghDIch räkn nollte (om något som inte har hänt) [KGT s.177]
paghlogh adv ingen gång, aldrig (emfatiskt) [KGT s.178]
paH s dräkt
paj v avstå (från), avsäga sig, avgå (ifrån)
pang v knäppa (på ett stränginstrument) [KGT]
paq s bok
paQDI’norgh s lära
par v ogilla, inte tycka om
parHa’ v gilla, tycka om
parmaq s kärlek, romans [KGT]
parmaqqay s romantisk partner, romantisk sällskap [KGT]
paS v vara sen [KGT]
paSlogh s strumpor
pat s system
patlh s rang, grad (i regering och militär) [TKDa]
patlh s nivå, ställning, status, anseende [KGT]
pav v vara brådskande, vara angelägen, vara akut
paw v anlända, komma
paw’ v kollidera, krocka
paw’ v slang skallas, stångas (panna mot panna) [KGT]
pay v ångra
pay’ adv plötsligt
pa’ s rum, kammare [TKD; BoP]
pa’ s där, där borta, däromkring [TKD 3.3.5 et al.]
pa’ s slang inhägnat område [KGT]
pa’ beb s innertak (i ett rum högst upp en byggnad eller konstruktion) [News ; HQ8:3 s.2]
pa’ reD s insida av yttervägg [News ]
peb’ot s ett slags frukt [KGT]
peD v snöa
pegh v hålla något hemligt
pegh v vara hemlig [PK]
pegh s hemlighet
peghmey vIttlhegh s hemlighetsordspråk [HQ5:1 s.10]
peHghep s Inbegripandets ålder (Age of Inclusion) [TKDa]
pej v demolera
pel’aQ s skal (på ett egg) [KGT]
pem s dag, dagtid
pemjep s middagstid, mitt på dagen
peng s torped, missil [TKD; KGT s.56]
pep v höja
peQ s magnetism [TKDa]
peQ chem s magnetfält [TKDa]
per v beteckna, fastställa, specificera, namnge [TKD; News ]
per s etikett, namn
per yuD s kodnamn [KGT]
petaQ interj (epitet) [TKDa 5.5]
pey s syra
pe’ v skära (av)
pe’meH taj s styckingskniv [KGT]
pe’vIl adv kraftfullt, med kraft [TKDa]
pe’’egh v räkna poäng [KGT]
pIch v skylla på
pIch s fel, skuld
pID v bestryka, täcka (mat) med örtkryddad blandning [KGT]
pIgh s ruiner
pIH v förvänta sig
pIH v vara misstänksam
pIj adv ofta [TKD; KGT]
pIjHa’ adv sällan [KGT]
pIl v vara stimulerad, vara inspirerad, vara motiverad [KGT]
pIlmoH v stimulera, inspirera, motivera [KGT]
pIm v vara annorlunda, vara olika
pIn s chef
pIn s slang expert, auktoritet [KGT]
pIn tlhoy’ s territorialmur (t.ex. Berlinmuren) [News ]
pIn’a’ s mästare [TKDa]
pIp s ryggrad
pIpyuS s pippius [TKDa]
pIq s om ...s tid [HQ8:3 s.3]
pIqaD s klingonskt skriftsystem
pIrmuS s undersida [HQ8:3 s.2]
pItlh interj klar!, färdig!, allt klart!, allt färdigt! [TKD 5.5 et al.]
pIv v vara frisk
pIvchem s warpfält [BoP]
pIvghor s warpdrift, warpmotor
pIvlob s warpfaktor [TKD K-E]
pIw s lukt, odör, doft [TKDa]
pI’ v vara fet
po s morgon
pob s hår (på kroppen)
poch v plantera
poD v vara avklippt, vara avkortad
poDmoH v klippa av, korta av [TKD E-K]
pogh s handske
poH v klocka, ta tid på, bestämma tid för
poH s tid, tidsperiod
poj v analysera
poj s analys
pol v förvara, ha, spara
polHa’ v slänga bort [KGT]
pom s dysenteri, rödsot
pon v övertala, övertyga
pong v kalla (för), heta
pong s namn
pop s belöning, pris, ära (för en prestation) [TKDa; TKW s.47]
poq s matsmältningsbesvär
poQ v kräva, begära
por s löv, blad [KGT]
porgh s kropp
poS v vara öppen, vara öppnad
poS s vänster (sida)
poSmoH v öppna
potlh v vara viktig [TKDa]
potlh s betydelsefullt ting, något viktigt, viktig sak
pov v vara utmärkt, vara förträfflig
pov s eftermiddag
po’ v vara expert, vara kunnig, vara duktig, vara skicklig
pub v koka
puch s toalett
puchpa’ s badrum
pugh s bottensats, sump
puH s land (ovanför vattnet)
puj v vara svag
pujmoH v försvaga [TKD K-E]
pujwI’ s vekling, klen stackare, vek person [TKD K-E; TKW s.24]
pum v anklaga
pum v falla
pum s anklagelse
pummoH v slå till marken, slå ner [TKW s.9]
pung s nåd
pup v vara perfekt, vara exakt
pup v sparka
puq s barn, avkomma
puqbe’ s dotter
puq chonnaQ s gaffel [News ]
puq Hol s barnspråk [KGT s.34]
puqloD s son
puqnI’ s barnbarn [HQ9:3 s.9]
puqnI’be’ s sondotter, dotterdotter [HQ9:3 s.9]
puqnI’loD s sonson, dotterson [HQ9:3 s.9]
puq poH s generation [KGT]
puQ v vara utled, vara uttråkad
puS v vara få, vara några, vara en handfull
puS v sikta (med vapensikte)
puv v flyga
puy v krasha, haverera, ödelägga [TKD K-E]
puyjaq s nova
pu’ s phaser
pu’beH s phaser-gevär
pu’bej s phaser-gevär [KGT s.56]
pu’beq s phaser-manskap
pu’DaH s phaser-batteri, phaser-uppsättning
pu’HIch s phaser-pistol
qab v vara dålig
qab s ansikte
qach s byggnad, konstruktion, hus [TKD; TKW s.111]
qaD v utmana, möta [TKDa; TKW s.37]
qaD v motsätta sig, motarbeta, bekämpa, konfrontera, bemöta [KGT]
qaD s utmaning [TKDa]
qaD s test av ens förmågor [KGT]
qagh v avbryta, hålla upp
qagh s orm-mask (som mat), gagh [TKDa]
qaH s herr, sir
qajunpaQ s mod, tapperhet, djärvhet [KGT]
qal v vara korrupt
qalmoH v korrumpera
qam s fot
qama’ s fånge
qamor namn Kahmor [KGT s.198]
qan v vara gammal (inte ung)
qang v slang rutinmässigt hålla med, alltid hålla med, alltid samarbeta med, rutinmässigt samarbeta med [KGT]
qang v hälla (från en behållare till en annan) [KGT]
qap v insistera
qaq v vara fördelaktig, vara föredragen, vara bättre [TKDa; TKW s.35, 95]
qar v vara riktig, vara exakt, vara korrekt [TKDa]
qarDaS s Cardassia [KGT]
qarDaSngan s cardassian (person) [KGT]
qarghan namn Kargan [S7]
qaS v ske, hända
qat v svepa in, omsvepa, innesluta [TKD K-E; KGT]
qat v ackompanjera (sång) med instrumental musik [KGT]
qatlh fråg varför?
qaw v komma ihåg, minnas
qawHaq s minnesbank, databank [TKD; TKDa]
qawmoH v påminna
qay’ v vara ett problem, vara en svårighet
qa’ s ande [KGT]
qa’meH s ersättning (permanent) [HQ5:1 s.10; KGT]
qa’meH vIttlhegh s ersättningsordspråk [HQ5:1 s.10]
qa’vam s Genesis
qa’vaQ s käpp-och-tunnbands-övning, qa’vak (traditionell lek) [KGT]
qa’vIn s kaffe, ett slags dryck [KGT]
qeb v klämma (på ett säckpipeinstrument) [KGT]
qech s idé
qeD v utrymma, lämmna, tömma, evakuera
qegh s fat, tunna (för lagring av vätska) [KGT]
qeH v förnärmad, stött, kränkt
qej v vara vresig, vara grinig, vara elak, vara tarvlig
qel v beakta, tänka på [TKDa]
qelI’qam s längdenhet, kellicam (cirka 2 kilometer) [TKD; STE]
qem v hämta, ta med (sig)
qempa’ s förfader
qen adv nyligen, för ett litet tag sedan, alldeles nyss [News ]
qeng v bära, medföra, forsla
qeng namn Kang [TKD 5.6]
qep s möte
qeq v öva, träna, förbereda
qeq s övning
qeS v råda, ge råd
qeS s råd
qet v springa, jogga
qettlhup s ett slags sås [KGT]
qetlh v vara tråkig, vara ointressant
qev v trängas, fylla (med personer)
qevaS s kevas
qevpob s käke, kind [TKD; KGT]
qeylIS namn Kahless [TKD 5.6]
qeylIS betleH s Kahless svärd [KGT]
qeylIS mInDu’ s Kahless ögon (gissningslek) [KCD]
qIb s galax
qIbHeS s galaxens yttre kant
qIch v döma, fälla
qID v skämta, berätta ett skämt [KGT]
qID s skämt [KGT]
qIgh s genväg
qIH v träffa, möta (för första gången)
qIj v vara svart
qIl v avbryta, ställa in
qIm v vara uppmärksam, koncentrera sig
qImHa’ v nonchalera, bortse ifrån
qImlaq namn K’mlak [KGT s.53]
qIp v slå (med hand eller sak)
qIQ v göra myteri
qIrq namn Kirk [HQ8:4 s.12]
qIt v vara möjlig [TKDa]
qItI’nga’ s K’Tinga-klass (av farkost) [KGT]
qIv s knä
qIvon s kroppsdel (inte ytterligare identifierad) [KGT]
qIvo’rIt s K’Vort-klass (av farkost) [KGT]
qI’ v skriva på, underteckna (ett avtal)
qoch s partner, kompanjon
qoD s insida [KGT]
qogh s bälte
qogh s öra (utvärtes, broskflik) [KGT]
qoH s dåre, fåne, tok, idiot
qoj s stup, brant klippa
qoj konj eller, och/eller (förenar meningar)
qolotlh namn Koloth [TKD 5.6]
qom v komponera [KGT]
qompogh s ett slags mat [KGT]
qon v nedteckna, spela in (all slags inspelning och skrift) [TKD; TKW s.179]
qonwI’ s sångförfattare, låtskrivare [KGT s.71]
qop v arrestera
qoq s robot
qor v rota efter, rensa, rengöra
qor namn Kor [TKD 5.6]
qorDu’ s familj
qoreQ namn Korax [TKD 5.6]
qoS s födelsedag
qotlh v kittla
qotlh v förtjäna, vara värd, rättfärdiga, försvara [KGT]
qoy’ v be om, böna för, tigga om
qo’ s värld, rike [TKDa]
qo’leq namn Ko’lek [KGT s.41]
qub v vara sällsynt
quch v kidnappa
quD s ett slags sås [KGT]
qugh v kryssa, färdas med lagom hastighet
qughDo s marschfart, kryssningshastighet [BoP]
qughDuj s kryssare [TKDa]
quH s arv, arvedel [KGT]
quHvaj s mjäll
qul s eld
qul mI’wI’ s elddansare, elddansös [KGT]
qul tuq namn ”Eldssläktet” (en opera) [KCD]
qum v regera
qum s regering
qumwI’ s styresman, härskare, ståthållare [TKDa]
qun v skälla ut, gräla på
qun s historia
qup s äldre, åldring
quprIp s Äldreråd
quq v samtidigt, hända samtidigt
qur v vara girig
qurgh s böna, bönor [KGT]
quS s stol
qut s kristall (geologisk formation)
qutluch s ett slags handvapen, kut’luch (traditionell lönnmördarkniv) [TKDa; TKW s.103; STE]
qutluch tay s Kut’luch-ceremoni [KGT s.62]
qutlh v vara billig [KGT]
quv v vara ärad, vara ärofull [TKDa]
quv s ära [TKDa]
quv bey’ s hedersställ [KCD]
quvHa’ v vara vanärad [KGT]
quvHa’ghach s vanära [KGT]
quvHa’moH v vanära (någon) [TKW s.155]
quvmoH v ära (någon) [TKDa]
qu’ v vara vildsint, vara häftig, vara våldsam
qu’ v slang vara storslagen, vara underbar, vara utmärkt, vara bra [KGT]
Qab s teragen
Qach v svinga (ett vapen) [KGT]
QaD v vara torr, vara uttorkad [TKD; KGT]
QaD v slang vara säker, vara skyddad [KGT]
Qagh v ha fel, ta fel, misstaga sig, göra ett misstag
Qagh s fel, misstag
QaH v hjälpa, bistå
QaH s hjälp [TKDa]
Qaj s ett slags djur, kradge [KGT]
Qaj tlhuQ s ett slags mat, kradge-svans [KGT]
Qam v stå (upp)
Qan v skydda
Qang s kansler [TKDa]
Qap v lyckas, fungera, vara i funktion [TKD; KGT]
Qap v vinna (en tävlan) [HQ2:4 s.18; TKW s.211; KGT]
Qapla’ s framgång
QaQ v vara bra
Qargh s spricka
QaS s trupper
QaS namn Kras [TKD 5.6]
Qat v vara populär
Qatlh v vara svår
Qatlh v vara komplex, vara komplicerad [KGT]
Qav v vara sist, vara slutgiltig
Qaw’ v förstöra
Qay v överföra
Qay’ v förlora besinningen, tappa behärskningen, bli ursinning
Qa’ s ett slags djur
Qa’Hom s ett slags djur (snarlik en Qa’, men mindre) [KGT]
Qa’raj s ett slags djur, ka’raj [KGT]
Qeb s ring (för finger)
Qeb s slang hästsvanshållare [KGT]
QeD s vetenskap
QeDpIn s vetenskapsofficer
QeH v vara vred, vara arg
QeH s vrede, ilska
Qel s doktor, läkare
Qel namn Krell [TKD 5.6]
Qenvob s mald, torkad blandning för tétillagning, téblandning [KGT]
Qeq v rikta, sikta (med sikte) [KGT]
Qev v stuva [KGT]
Qey v vara åtsittande, vara fastsittande, vara tät
QeyHa’ v vara lös (inte åtsittande)
QeyHa’moH v lossa
QeymoH v dra åt
Qe’ s restaurang
QIb s skugga
QIch s tal, yttrande, anförande
QID v såra [TKD K-E]
QIghpej s klingonsk pinare, pinosond
QIH v skada, orsaka skada
QIH v göra orätt (mot), behandla oschyst [KGT]
QIH s skada, förstörelse
QIj v förklara
QIm s ägg [KGT]
QIn s meddelande [KGT]
QIn s spjutspets [KGT]
QIn pup s slät spjutspets (med en enda vass spets) [KGT s.64]
QIn vagh s spjutspets (med flera spetsar) [KGT s.64]
QIp v vara dum, vara korkad
QIS s vågbladig kniv [KGT]
QIt adv långsamt
QIv v vara underlägsen
QI’ s militär
QI’lop s en traditionell högtid [PK]
QI’tomer s Khitomer (planet) [TKDa]
QI’tu’ s Paradiset [TKDa]
QI’yaH interj *?!#@ (svordom) [TKD 5.5]
Qob v vara farlig
Qob s fara
Qoch v inte hålla med
Qochbe’ v hålla med
QoD v manövrera (motorer)
Qogh s ett slags djur
QoghIj s hjärna (organ) [KGT]
Qoj v starta krig [TKD K-E; KGT]
Qol v stråla bort, beama iväg [TKDa]
Qom v uppleva ett jordskred eller skalv
Qom v vara riskfylld, vara riskabel, vara förrädisk, vara opålitlig [KGT]
QonoS s journal, logg
Qong v sova
QongDaq s säng [KGT]
Qop v vara utsliten [TKD K-E; KGT]
Qop v slang vara död (om mat) [KGT]
QopmoH v slita ut [TKD K-E]
QoQ s musik [KGT]
QoQ jan s musikinstrument [KGT s.74]
Qor v slåss, strida (väldigt litet slagsmål) [KGT]
Qorgh v ta hand om, bry sig om
Qorwagh s fönster [KGT]
QoS v vara ledsen
Qot v ligga (ner)
Qotmagh namn Krotmag [KGT s.17]
Qotmagh Sep s Krotmag-regionen [KGT s.17]
Qotlh v odugliggöra, invalidisera
Qovpatlh interj (epitet) [TKDa 5.5]
Qoy v höra
Qo’ interj nej, det tänker jag inte, jag vägrar, jag håller inte med [TKD 5.5 et al.; TKDa]
Qo’noS s Kronos (Klingonska hemvärlden) [TKDa]
Qub v tänka, fundera
Quch v vara lycklig, vara glad [TKD; TKW s.206]
Quch s panna
QuchHa’ v vara olycklig
QuD s revolt, uppror, resning
Qugh s katastrof
Qugh namn Kruge [TKD 5.6]
Quj v spela
Quj s spel
Qul v forska, efterforska
Qulpa’ s forskningslabb [BoP]
Qum v kommunicera
Qum s kommunikationer, kommunikationsrelaterad teknologi [BoP]
QumpIn s kommunikationsofficer
QumwI’ s kommunikator, kommunikationsapparat
Qun s gud, övernaturlig varelse [News ]
Qup v vara ung
QuQ s motor
QuS v konspirera
QuS s konspiration
Qut v vara vulgär
Qutlh v stödja, understödja, hjälpa [BoP]
Quv s koordinater
Qu’ s plikt, uppdrag, uppgift, jobb
Qu’vatlh interj #*@! (generellt invektiv) [TKD 5.5; TKDa 5.5]
rach v stärka, styrka, liva (upp); stimulera [News ]
rachwI’ s sjuksköterska, sjukskötare [News ]
raD v tvinga, nödga, driva
ragh v ruttna, rosta, korrodera [TKD; KGT]
ral v vara våldsam
ram v vara trivial, vara obetydlig, vara oviktig, vara insignifikant [TKD; KGT]
ram s natt
ramjep s midnatt
rap v vara samma, vara densamma
raQ v hantera för hand, handha [KGT]
raQ s läger (militär term)
raQpo’ s passagerare
rar v koppla
raS s bord [KGT]
ratlh v stanna kvar, finnas kvar, återstå
rav s golv
rav’eq s innertak (i ett rum med ett rum till ovanför) [News ; HQ8:3 s.2]
ray’ s mål(-tavlor) (plural)
ra’ v beordra, kommendera
ra’ghomquv s Högsta kommandot [TKDa]
ra’taj s kaffe med sprit i, ett slags dryck [KGT]
ra’wI’ s befälhavare (person som ger order)
reD s yttervägg [News ]
regh v blöda [KGT]
reghuluS s Regulus
reghuluSngan s regulan (person)
reghuluS ’Iwghargh s regulansk blodmask
reH v leka
reH adv alltid, ständigt
rejmorgh s ängsling (ängslig person) [TKD K-E]
rep s timme
ret s för ...s tid sedan [HQ8:3 s.3]
ret’aq s skaft, handtag (på kniv, bat’leth) [KGT]
retlh s område brevid, område intill
rewbe’ s medborgare
rey v trycka ihop och sträcka ut (säckpipeinstrument) [KGT]
rIgh v vara lam
rIH v ge energi till, koppla på, aktivera
rIHwI’ s energiförsörjare, aktivator
rIn v vara åstadkommen, vara färdig
rIp s råd, rådsförsamling, representantförsamling [TKD K-E]
rIQ v vara skadad
rIQmoH v skada
rItlh s pigment, färg [KGT]
rItlh naQ s pigmentpinne [KGT]
rIvSo’ s ambasad
rIymuS s Remus
rI’ v hälsa, anropa [TKDa]
rI’Se’ s anropsfrekvens [TKDa]
ro s bål (kroppsdel)
roD adv vanligtvis, brukar, vanemässigt, regelbundet [KGT]
rogh v jäsa [KGT]
roghmoH v få att jäsa, bringa i jäsning [KGT]
roghvaH s befolkning
roj v skapa fred
roj s fred
rojHom s vapenvila
rojmab s fredsfördrag
rol s skägg
rom s överenskommelse, fördrag, samstämmighet
romuluS s Romulus
romuluSngan s romulan
rop v vara sjuk, vara illamående
rop s sjukdom
ropchoH v bli sjuk, bli illamående [TKW s.40]
ropyaH s sjukhus, sjukavdelning
roQ v lägga ner
ror v vara fet
roS v slicka [KGT]
roSHa’moH v paralysera [KGT]
rotlh v vara tuff
ro’ s knytnäve
ro’qegh’Iwchab s rokegsk blodpaj [TKDa]
ruch v fortsätta, sätta igång, göra det [TKDa]
rugh s antimateria
run v vara kort (kroppslängd) [KGT]
runpI’ s tékanna [KGT]
rup v bötfälla, beskatta, taxera
ruq’e’vet s Ruk’evet (stad i Gevchok-regionen) [KGT s.17, 30]
ruq’e’vet namn Ruk’evet [KGT s.17]
ruQ v kontrollera manuellt, för hand
rur v likna, påminna om
rura’ pente’ s Rura Penthe [TKDa]
ruStay s föreningsritual [TKDa]
rut adv ibland, då och då, emellanåt [TKD; KGT]
rutlh s hjul [News ]
ruv s rättvisa
ru’ v vara temporär, vara tillfällig
ru’Ha’ v vara permanent [KGT]
Sab v gå utför, försämras, förfalla
Sach v expandera
SaD räkn tusen (nummerbildande element)
Sagh v vara seriös, vara allvarlig
SaH v vara närvarande
SaH v bry sig (om), vara bekymrad (över/om)
Saj s husdjur
Sal v stiga uppför, fara uppåt, slutta uppåt
Sam v lokalisera, leta reda på, söka och finna [TKDa]
San s öde
SanID räkn tusen (nummerbildande element)
Sang v utplåna
Sap v anmäla sig frivillig (till), ställa upp som frivillig (till)
Saq v landa, landsätta, gå i land
Saqghom s landsättningspatrull, landningspatrull
Saqjan s landningsställ [BoP]
SaQ v gråta
Sar v vara omväxlande, vara varierande, vara skiftande
Sar s variation
Sargh s ett slags djur, sark [KGT]
SaS v vara horisontell
SaS v slang vara ytlig, vara okritisk [KGT]
SaS v slang vara oturlig, vara icke-bra [KGT]
Satlh s jordbruk, agrikultur
Saw v gifta sig med (make gör detta)
Saw’ v ha ett djup av [KGT]
Say’ v vara ren, vara fläckfri
Say’qu’moH v sterilisera [HQ1:3 s.9]
Sa’ s general (rang)
Sa’Qej Sep s Sakrej-regionen [KGT s.17, 24]
Sech s fackla, handhållen lampa [KGT]
SeDveq s spjutspets med hullingar [KGT]
Segh s ras, art (typ, slag, sort, klass)
SeH v kontrollera
SeHlaw s kontrollpanel
Seng v orsaka problem, vålla trubbel
Seng s bekymmer, trubbel
Sep v föda upp, odla
Sep s region, område, land [TKD; KGT s.16]
Separ s ett slags ädelsten, separ [KGT s.127 et al.]
Seq s förkastning
SeQ v vara formell, vara rituell, vara ceremoniell [KGT]
Ser s framsteg
SermanyuQ s Shermans planet
SeS s ånga
Sev v behärska, hålla, hindra (en fiende)
Sev s bandage
Sey v vara upphetsad, vara uppspelt
SeymoH v hetsa upp
Se’ s frekvens (radio)
SIbDoH s satellit
SIbI’ adv omedelbart [TKDa]
SIch v
SID s patient
SIgh v påverka, influera
SIH v böja
SIj v skära upp, skära av, sprätta upp
SIj v slang vara insiktsfull, vara smart, vara klipsk, vara skarpsinnig [KGT]
SIjwI’ s ett slags kniv (används vid matberedning) [KGT]
SIm v beräkna, räkna, kalkylera
SIp s gas
SIQ v uthärda, stå ut
SIQwI’ s celebrant, mottagare [KGT]
SIrgh s snöre, tråd, sträng, snodd, fiber [KGT]
SIS v regna
SIv v undra, fråga sig, fundera [TKD K-E]
Soch s sjunde tonen på den nonatoniska skalan [KGT]
Soch räkn sju
SochDIch räkn sjunde
SoD v svämma över, flöda över
SoD s översvämmning, flod
Sogh s löjtnant (rang) [TKDa]
SoH pro du, dig
Soj s mat [TKDa]
Soj qub s fin kokonst, sällsynt mat [KGT s.84]
Sol v gräla
Som s skrov
Somraw s muskel
Son v lugna, lindra, bistå, avlösa, befria
SonchIy s dödsritual (för ledare) [TKDa]
Sop v äta
SopwI’pa’ s mäss, matsal [KGT]
SoQ v vara stängd
SoQ s tal, föreläsning
SoQmoH v stänga, sluta, täppa till
Sor s träd
Sorgh v sabotage
Sor Hap s skog [KGT]
Sor Hap ’In s slaginstrument gjort i trä [KGT s.75]
Sorya’ s Sauria [KGT]
SoS s mor, moder
SoSbor s enhet, kärna [BoP]
SoSbor’a’ s huvudkärna, huvudenhet [BoP]
SoSnI’ s mormor, farmor
Sot v vara nödställd, vara i nöd
Sotlaw’ s nödanrop
Sov v veta, kunna, känna till
Sov s vetskap, kunskap [TKDa]
Soy’ v vara klumpig, vara tafatt
So’ v gömma, maskera
So’wI’ s maskering, maskeringsanordning, cloaking device, kamouflagemekanism
Sub v vara solid, vara massiv
Sub v slang vara modig, vara heroisk, vara djärv, vara dristig, vara tapper, vara oförskräckt [KGT]
Sub s hjälte [KGT]
Subpu’ vaS s Hjältarnas sal [KGT s.79]
Such v besöka
SuD v vara grön, vara blå, vara gul
SuD v sätta på spel, chansa, riskera [TKDa]
Sugh v installera (i ämbete) [TKDa]
SuH interj var redo!, jag är beredd! [TKD 5.5 et al.]
Suj v störa
Sum v vara nära, vara i närheten [KGT]
Sun s ordning, tukt, disciplin, lydnad
Sung s inhemsk, infödd
Sup v hoppa
Sup s resurs
Supghew s ett slags stränginstrument [KGT]
Suq v förvärva, skaffa (sig), få, erhålla, få tag i [TKD; TKW s.207]
Suqqa’ v bereda qud på ett särskilt sätt [KGT]
SuQ v vara giftig
Surchem s kraftfält
Surgh v skinn, hud
SuS v blåsa (i säckpipa) för att producera ljud [KGT]
SuS s vind, bris
SuSDeq s säckpipa, bälg [KGT]
Sut s kläder, beklädnad
Sutlh v förhandla
Suv v slåss
Suvchu’ v slåss på liv och död [KGT s.49]
SuvwI’ s krigare [TKDa]
Suy s handelsman, köpman
SuyDuj s handelsskepp
Suy’ s ett slags djur, shooy [KGT]
Su’ interj var redo!, jag är beredd! [TKD 5.5 et al.]
Su’lop s ett slags mat [KGT]
ta s dokument, inspelning, förteckning
tach s bar, pub, cocktailbar
taD v vara frusen
taDmoH v frysa
tagh v inleda en process, börja, sätta igång, starta [TKDa]
tagh s lunga [TKDa]
tagha’ adv slutligen, till sist [News ]
taH v vara i negativ vinkel
taH v fortsätta, uthärda, överleva [TKDa; KGT]
taHqeq interj (epitet) [TKDa 5.5]
taHta’ s ett slags mat, racht [KGT]
taj s kniv, dolk
tajHommey s små infällbara blad på en d’k tahg kniv [KGT s.61]
tajtIq s ett slags kniv [KGT]
tal s kanon [BoP]
talarngan s talarit (person) [KGT]
tam v vara tyst
tam v byta (ut), ersätta
tammoH v tysta ner
tap v mosa, krossa [KGT]
taq’ev s Take’ev (stad eller region) [KGT s.22]
taQ v vara konstig, vara knäpp [TKD K-E]
taQbang s avgaser, utsläpp
tar s gift
targh s targ [TKDa]
targh tIq s ett slags mat, targhjärta [KCD]
taS s lösning (vätska)
tat s jon
tatlh v placera tillbaka, återbörda, återlämna [News ]
tay v vara civiliserad
tay s ceremoni, rit, ritual [TKDa]
taymoH v civilisera, göra civiliserad
tayqeq s civilisation
tay’ v vara tillsammans
ta’ v uträtta, åstadkomma, genomföra
ta’ s resultat, utförande, dåd [TKD; KGT]
ta’ s kejsare
ta’ Hol s standarddialekt [KGT]
ta’ tlhIngan Hol s standarddialekt [KGT s.15]
teb v fylla
teblaw’ s jurisdiktion
tebwI’ s servitris/servitör i en Dok’e (snabbmatsservering) [KGT]
teghbat s ett slags djur, teg’bat [KGT]
teH v vara sann, vara äkta
tej s vetenskapsman
tel s vinge [TKD K-E]
telun Hovtay’ s Tellunska solsystemet
tem v förneka
ten v gå ombord, ge sig in på
tennuS s farbror (fars bror) [HQ9:3 s.8]
tennuSnal s morbror (fars systers make) [HQ9:3 s.8]
tengchaH s rymdstation
tep s last, bagage [TKD; CK]
tepqengwI’ s lasttransportör, lastkran, lasthiss [TKD; BoP]
teq v avlägsna, ta bort, ta av
tera’ s jorden, Tellus
tera’ngan s jordman, jordling
teS s öra (hörselorgan, invertes) [KGT]
tet v smälta
tetlh s förteckning, lista, rulla, register, skrivelse [KGT]
tev s pris, trofé
tey v skrapa bort, hyvla [KGT]
teywI’ s fil, rasp [KGT]
tey’ v anförtro
tey’ s kusin (fars brors barn eller mors systers barn), brorsbarn (en mans brors barn), systerbarn (en kvinnas systers barn) [HQ9:3 s.8]
tey’be’ s kvinnlig kusin (fars brors dotter eller mors systers dotter), brorsdotter (en mans brors dotter), systerdotter (en kvinnas systers dotter) [HQ9:3 s.8]
tey’loD s manlig kusin (fars brors son eller mors systers son), brorson (en mans brors son), systerson (en kvinnas systers son) [HQ9:3 s.8]
tI s vegetation
tIb v vara nervös, vara rastlös [KGT s.132]
tIch v förolämpa
tIgh s sed, bruk, vana
tIH s stråle
tIH s skaft (på spjut) [KGT]
tIj v borda, gå ombord
tIjwI’ s bordare, person som bordar [TKD 3.2.2]
tIjwI’ghom s bordningspatrull [TKD 3.2.2, 4.2.4]
tIn v vara stor
tIng s område sydvästerut, område i sydväst [News ]
tIngDagh s ett slags stränginstrument [KGT]
tIq v vara lång, långsträckt (om ett föremål)
tIq s hjärta
tIqnagh s ett slags djur, tknag [KGT]
tIqnagh lemDu’ s en slags mat, tknag-hovar, (refereras alltid till i plural) [KCD]
tIQ v vara ålderdomlig, vara uråldrig
tIr s gryn, korn, frö
tIS v vara lätt (om vikt)
tIv v njuta av, roa sig, ha roligt, tycka om
tI’ v fixa, reparera
tI’ang namn T’Ong (ett skepp) [S15]
tI’qa’ vIghro’ s ett slags djur, tika katt [KGT]
tI’vIS namn T’vis [KGT s.182]
tob v slutgiltigt pröva, testa (på ett avgörande sätt), bevisa [TKD; TKDa]
toch s handflata
toD v rädda, undsätta
toD s räddning, undsättning [TKDa]
toDDuj s räddningsskepp [ST5; HQ8:4 s.11]
toDSaH interj (epitet) [TKDa 5.5]
toDuj s tapperhet, mod, kurage [TKDa; TKW s.85, 104]
togh v räkna
toH interj jaså!, aha!, nåväl! [TKD 5.5 et al.]
toj v bedra, vilseleda, lura, bluffa [TKD; KGT]
tonSaw’ s stridsteknik [KGT]
tongDuj s fraktare, fraktskepp
toplIn s topalin
toppa’ s ett slags djur, topah [KGT]
toq v vara befolkad
toqvIr lung s ett slags djur, Tokvarisk miniödla [KGT]
toQ s djur liknande en jordisk rovfågel [KLI’s mailing list ]
toQDuj s Rovfågel, Bird of Prey (farkost) [TKDa]
tor v knäböja, stå på knä
torgh namn Torg [TKD 5.6]
toS v klättra
totlh s kommendör (rang) [TKDa]
tova’Daq s tankedelning, medvetandefusion (att dela medvetande) [KGT]
toy’ v tjäna (en mästare)
toy’wI’ s tjänare
toy’wI’’a’ s slav [TKDa]
to’ s taktik
to’baj s ett slags djur, tobbaj [KGT]
to’waQ s ligament, sena [KGT]
tuch v förbjuda
tugh adv snart, strax
tuH v vara skamsen
tuH s manöver (militär term)
tuHmoH v göra skamsen, skämma ut
tuj v vara varm
tuj s värme
tuj muvwI’ s termosutur [HQ1:3 s.9]
tul v hoppas (på)
tum s byrå, kontor
tun v vara mjuk
tung v göra modfälld, avskräcka, motarbeta
tungHa’ v uppmuntra, stödja, främja
tup s minut
tuq s stam, släkte, ätt [KGT]
tuq Degh s familjevapen (heraldiskt) [KGT]
tuqnIgh s familjemedlem, släktmedlem, släkting [HQ9:3 s.9]
tuqvol s regionalt panna [KGT]
tuQ v bära (kläder)
tuQDoq s tankesikt, tankesil (klingonsk sinnessond)
tuQHa’moH v klä av (sig)
tuQmoH v ta på (sig) kläder
tut s kolonn, pelare
tuv v vara tålmodig
tu’ v upptäcka, hitta, finna, observera, lägga märke till, påträffa
tu’HomI’raH s något odugligt, oanvändbar sak [KGT]
tu’lum s äldre ord eller överklassord tékopp [KGT]
tu’lu’ v någon/något påträffar det, det finns [TKD 4.2.5]
tlhab v vara fri, vara oberoende
tlhab s frihet, oberoende
tlhach s sekt, fraktion [KGT]
tlhach mu’mey s jargong, fikonspråk [KGT s.45]
tlhagh s fett, djurfett [KGT]
tlham s gravitation [TKDa]
tlham s slang ordning, struktur (på samhälle) [KGT]
tlhap v ta
tlhaq s kronometer
tlhaQ v vara rolig, vara skojig
tlharghDuj s spaningsskepp [BoP]
tlhaS v slåss, strida (relativt litet slagsmål) [KGT]
tlhatlh s ett slags mat, gladst [KGT]
tlhaw’ v slå (på slaginstrument) med knytnäve [KGT]
tlhay s ärm [KGT]
tlha’ v jaga, följa efter
tlha’a namn Klaa [KGT s.52, 198]
tlheD v avresa, avlägsna sig
tlhegh s lina, rep
tlhej v sällskapa med, vara med [TKD; TKW s.161, 173]
tlher v vara klimpig, vara full av klumpar, vara ojämn [KGT]
tlhetlh v utvecklas, gå framåt, göra framsteg
tlhevjaQ s spjut kastat dem hjälp av ett särskilt verktyg [KGT]
tlhe’ v vända, svänga, vrida
tlhIb v vara inkompetent
tlhIch s rök
tlhIH pro ni, er
tlhIj v ursäkta sig, be om ursäkt [TKDa]
tlhIl v bryta, utvinna, gräva
tlhIl s mineral
tlhIlHal s gruva [TKDa]
tlhIlwI’ s gruvarbetare, gruvletare
tlhImqaH s ett slags mat, zilm’kach [KGT]
tlhIngan s klingon
tlhIngan Hubbeq s Klingonska Försvarsmakten [TKDa]
tlhIngan jIH namn Jag är en klingon (känd opera) [KCD; STE]
tlhIngan wo’ s Klingonska Imperiet
tlhIngan yejquv s Klingonska Högsta Rådet [KGT s.36]
tlhIng yoS s Kling-distriktet [BoP]
tlhIq s stuvning [KGT]
tlhIS v spotta ut [KGT]
tlhIv v vara olydig, vara upprorisk (mot överordnad)
tlhob v fråga efter, efterfråga, be om [TKD; TKDa]
tlhoch v motsäga, stå i strid med, bestrida
tlhogh s giftemål
tlhoj v inse
tlhol v vara rå, vara obearbetad
tlhombuS s ett slags mat [KGT]
tlhon s näsborre
tlhong v idka byteshandel, byta, köpslå
tlhop s framför, område framför [KGT]
tlhoQ s gytter, samling, anhopning, konglomerat
tlhorgh v vara besk, vara skarp (om smak på mat) [KGT]
tlhorghHa’ v vara menlös, vara mild (om mat) [KGT]
tlhoS adv nästan, så gott som, inte helt [KGT]
tlhov v väsa, rossla [TKD K-E]
tlhoy adv alltför mycket, i överdriven grad, för mycket [HQ8:3 s.2-3]
tlhoy’ s vägg, innervägg, insida av yttervägg, territorialmur [News ]
tlhoy’ SaS s tak/golv mellan våningar [News ]
tlho’ v tacka [TKDa]
tlho’ s uppskattning, tacksamhet [TKDa]
tlho’ren s volymenhet (cirka en liter) [News ]
tlhuch v tömma, förbruka, göra slut på, pumpa ut
tlhuD v avge, stråla ut (energi, strålning, etc.) [KGT]
tlhuH v andas
tlhuH v slang vara upprymd, vara stimulerad, vara upplivad [KGT]
tlhuH s andedräkt, andhämtning
tlhup v viska [TKD K-E]
tlhuQ s svans [KGT]
tlhutlh v dricka
tlhu’ v vara frestad
tlhu’moH v fresta
va interj (generellt invektiv) [TKDa 5.5]
vagh s femte tonen på den nonatoniska skalan [KGT]
vagh räkn fem
vaghDIch räkn femte
vaH s hölster, slida, knivfodral [TKD; KGT]
vaHbo’ s lava [KGT]
vaj s krigare (som koncept) [TKDa]
vaj adv så, därför, således, i så fall
val v vara klipsk, vara smart, vara intelligent
valQIS namn Valkris [TKD 5.6]
van v hälsa, salutera
van s hyllning, honnör, hälsning [TKDa]
van bom s hymn, lovsång [KGT]
van’a’ s pris, belöning [TKDa]
vang v agera, handla, göra (något)
vaq v driva med, driva gäck med [TKDa]
vaQ v vara agressiv
vaQ v vara effektiv, vara energisk, vara kraftfull [KGT]
vaS s sal, mötessal [TKDa]
vaS’a’ s Stora salen (Great Hall) [TKDa]
vatlh räkn hundra (nummerbildande element)
vatlh DIS poH s sekel [KGT]
vatlhvI’ s procent
vav s far, fader
vavnI’ s farfar, morfar
vay v slåss, strida (mellanstor vildsinthet) [KGT]
vay’ s något, någon, någonting
veb v vara nästa, vara efterföljande (i ordning, serie) [KGT]
veD s pälshår, lurv [KGT]
veDDIr s päls (skinn där håret lämnats kvar) [KGT]
vegh v gå igenom (en öppen dörr, tunnel etc.) [MO at qep’a’ loSDIch]
veH s gräns, gränslinje
veH tIn s Stora Barriären [TKDa]
vem v vakna, sluta sova
vemmoH v väcka (någon)
veng s stad
vengHom s by [TKD K-E]
veng wa’DIch s Första Staden (Kronos huvudstad) [KGT s.10, 17]
veng wa’DIch Sep s Första Stads-regionen [KGT s.16]
veqlargh s djävul, demon, Fek’lhr [TKDa; KCD]
veQ s sopor, avfall
veQDuj s avfallspråm
veragh s nit [KGT]
verengan s ferengi [TKDa]
verengan Ha’DIbaH s ferengitölp, ferengi-hund [KCD]
vergh v docka
vergh s docka (för skepp)
veS s krig, krigföring (som koncept) [TKD; KGT s.46, 47, 50 et al.]
veSDuj s krigsskepp [TKDa]
vetlh s kackerlacka
vID v vara stridslysten, vara stridande, vara krigförande [TKDa]
vID’Ir s platta, baffelplåt [BoP]
vIghro’ s ett slags djur, v’gro (kattlik) [KGT]
vIH v röra sig, vara i rörelse [TKDa]
vIj s raketmotor, raket
vIn s kusin, brorsdotter, systerdotter, brorson, systerson [HQ9:3 s.9]
vIno’va’ qurgh s finova bönor [KCD]
vIng v gnälla, jämra sig, gny [TKD K-E]
vIq s slag, strid (som koncept) [KGT s.47, 50]
vIqSIS namn Vixis [KGT s.197]
vIt v säga sanningen
vIt s sanning [TKDa]
vItHay’ s sanningstestet [KCD]
vIttlhegh s talesätt, ordspråk [KGT]
vIychorgh s juice, saft ifrån en växt [KGT]
vI’ v ackumulera, samla ihop, lagra upp
vI’ s skjutfärdighet, träffsäkerhet [TKDa]
vI’ s decimalpunkt [KGT]
voDleH s kejsare
vogh s någonstans, någon plats
voHDajbo’ s lösensumma
volchaH s skuldra, axel
von v snara, snärja, fånga (i fälla), förleda, lura [KGT]
vonlu’ v slang misslyckas totalt [KGT]
vong v hypnotisera
voq v lita på, tro på, ha tillit till
voqHa’ v misstro, inte lita på
voQ v kväva, kvävas, strypa, strypas, få något i halsen
voQSIp s kväve [KGT]
vor v hela, bota
voSpegh Sep s Vospeg-regionen [KGT s.16]
vo’ v driva fram
vub s gisslan
vuD s åsikt
vul v vara medvetslös
vulchoH v svimma [TKW s.40]
vulqan s Vulcan (planet)
vulqangan s vulcanit
vum v arbeta, streta, slita
vup v tycka synd om, ömka
vuQ v fascinera
vuS v begränsa
vut v laga mat, tillaga
vutmeH ’un s regionalt flatbottnad skål för matberedning [KGT]
vutpa’ s kök, kabyss
vut’un s regionalt flatbottnad skål för matberedning [KGT]
vuv v respektera
vu’ v sköta, handha, ordna, få bukt med
vu’wI’ s direktör, föreståndare, chef, förvaltare
wab s ljud, oljud [News ]
wagh v vara dyr [KGT]
waH v smaka, prova (mat) [KGT]
waH v pröva, testa, använda på försök [KGT]
wam v jaga
wamwI’ s jägare [KGT]
wanI’ s fenomen, händelse, tilldragelse, upplevelse [TKD; TKW s.73]
waq s sko
waQ v hindra, vara i vägen för
waQ s om ... månader [HQ8:3 s.3]
warjun s ett slags kniv (används vid matberedning) [KGT]
watlh v vara ren, vara oblandad
wav v dela (upp), dela ut, fördela, dividera
waw’ s bas (militär term)
way’ v parera, avleda en stöt, [KGT]
wa’ räkn ett
wa’DIch räkn första
wa’Hu’ s igår
wa’leS s imorgon
wa’logh adv en gång
wa’maH räkn tio
wa’maHDIch räkn tionde
web v vara vanärad, vara en skamfläck
wech v servera jäst mat vid dess höjdpunkt [KGT]
wegh v fängsla, spärra in, stänga in
weH v plundra, göra en räd (mot)
wej adv inte än
wej räkn tre
wejDIch räkn tredje
wejpuH interj charmerande, just snyggt (används endast ironiskt) [TKD 5.5 et al.]
wem v kränka, bryta emot, överträda, störa, skända [TKD K-E]
wem s kränkning, brott, överträdelse, skändning [TKD K-E]
wen s för ... månader sedan [HQ8:3 s.3]
wep s jacka, kappa
wep s regional skjorta med ärmar [KGT]
weq v slå (på slaginstrument) med handflata [KGT]
weQ s ljus (stearinljus o.dyl.) [TKDa]
wew v glöda
wey s kompani [KGT]
wIb v vara sur, vara bitter, vara besk, vara syrlig [TKD; KGT]
wIch s myt
wIgh s geni
wIH v vara hänsynslös
wIj v bruka, odla, driva jordbruk
wItlh v bryta av (något) [KGT]
wIv v välja
wIv s val, alternativ
wIy s taktisk skärm (på monitor) [TKD 7.1 et al.]
wob v kasta spjut med en chetvi [KGT]
woD v kasta bort
woH v ta upp, plocka upp, lyfta upp
woj v sterilisera [KGT]
woj s strålning [TKDa]
woj choHwI’ s reaktor [TKDa]
woQ s auktoritet, politisk makt
wornagh s warnog, klingonskt öl [KGT]
woS s haka
wot s verb
wov v vara ljus
wovmoHwI’ s strålkastare, belysning [BoP]
wo’ s imperium
wo’rIv namn Worf [S8; S20]
wup v brista ut i sång [KGT]
wuq v besluta (sig för), bestämma (sig för) [TKD; TKDa]
wuQ v ha huvudvärk
wuS s läpp
wutlh s underjorden
wuv v förlita sig på, vara beroende av, vara hänvisad till
ya s taktikofficer
yab s sinne, medvetande, hjärna
yach v klappa
yach v knäppa på, slå på (ett stränginstrument) [KGT]
yaD s
yaD s slang svärd [KGT]
yagh s organism [TKDa]
yaH v vara borttagen [TKDa]
yaH s tjänsteplats, post, postering
yaj v förstå
yajHa’ v missförstå
yan v svinga eller använda eller hantera ett svärd [KGT]
yan s svärd [KGT]
yanwI’ s svärdsman [KGT s.61]
yap v vara nog, vara tillräcklig
yaS s officer
yaS cha’DIch s andreofficer [KGT s.53]
yaS wa’DIch s försteofficer [KGT s.53]
yatlh v vara gravid [KGT]
yav s mark
yay s seger, triumf
yay’ v vara chockad, vara mållös, vara förstummad
yeb s handled (även slanguttryck för ogillande) [KGT]
yej s samling, råd
yejHaD s institut, institution [KGT]
yejquv s Högsta Rådet [TKDa]
yej’an s sällskap (t.ex. akademiskt sällskap) [KGT]
yem v synda
yep v vara försiktig
yepHa’ v vara oförsiktig
yeq v samarbeta [TKD E-K]
yer s domän, egendom, besittning, territorium [News ]
yergho s stadsmur [News ]
yev v ta en paus, stanna upp
yIb s hål, öppning, utlopp
yIH s tribbel
yIn v leva
yIn s liv
yInroH s livstecken
yInSIp s syre [KGT]
yIntagh s livsuppehållande system
yIntagh interj (epitet) [TKDa 5.5]
yIQ v vara våt [TKD K-E]
yIrIDngan s yridian (person) [KGT]
yIt v
yIv v tugga
yIv v slang förarga, besvära, reta, irritera [KGT]
yIvbeH s tunika, uniformsjacka, uniformsrock
yIvbeH s regionalt ärmlös skjorta [KGT]
yob v skörda
yoD v skydda (med sköld)
yoD s sköld
yoD’egh v skydda sig själv (med sköld) [KGT s.67]
yoH v vara modig, vara djärv
yoHwI’ s den modige, den modiga [KGT]
yoj s dom, domslut, bedömning
yol s konflikt
yon v vara nöjd, vara tillfredställd
yonmoH v tillfredställa
yong v kliva in, gå in
yopwaH s byxor
yoq s humanoid
yor s ovansida [HQ8:3 s.2]
yoS s distrikt, område (inom ett land) [TKD; KGT s.16]
yot v invadera
yot s invasion
yotlh s fält, äng, åker
yov v anfalla (militär term)
yoy v vara upp-och-ner
yo’ s flotta (av skepp)
yo’SeH yaHnIv s [ST5; HQ8:4 s.11]
yu s första (och sista) tonen på den nonatoniska skalan [KGT]
yub s skal (på frukt, nöt) [KGT]
yuch s choklad
yuD v vara oärlig
yuDHa’ v vara ärlig
yupma’ s festival
yuQ s planet
yuQHom s planetoid
yuQjIjDIvI’ s Förenade Planetfederationen (United Federation of Planets) [TKD E-K]
yuQjIjQa’ s Förenade Planetfederationen (United Federation of Planets) [TKD K-E]
yur s kusinbarn, tremänning, avlägset syskonbarn (syskons barnbarn, syssling etc.) [HQ9:3 s.8-9]
yuv v putta, knuffa
yuvtlhe’ s lock, kapsyl, propp, kork, överdrag, fodral [HQ8:3 s.2]
yu’ v förhöra, fråga ut
yu’egh s våg [TKD K-E]
’a konj men, ändå, dock, trots allt, emellertid
’ab v ha en längd/höjd av [S32; News ]
’ach konj men, ändå, dock, trots allt, emellertid
’aD v ha en längd av, mäta [KGT; News ]
’aD s ven, blodåder
’agh v visa, demonstrera, förevisa, visa upp [KGT]
’aH s grejor, tillbehör, attiraljer [TKDa]
’aj s amiral (rang) [TKDa]
’alngegh s yxa med med spets i änden [KGT]
’ampaS s akademi, skola [KGT]
’ang v visa, exponera, röja, avslöja
’aqleH s ett slags vapen (hälften yxa, hälften bat’leth) [KGT]
’aqnaw s ett slags kniv (allmän användning) [KGT]
’aqroS s överdel (under- eller insidan av överdelen) [HQ8:3 s.2]
’aqroS s maximum [BoP]
’aqtu’ namn Aktuh [TKW s.187; KGT s.49]
’aqtu’ mellota’ je namn Aktuh och Melota (känd opera) [TKW s.187]
’aQlo’ s regionalt panna [KGT]
’ar fråg hur många?, hur mycket?
’argh v förvärra
’arlogh fråg hur många gånger? [News ]
’atrom namn A’trom [KGT s.197]
’atlhqam s ett slags svamp [KGT]
’av v vakta
’avwI’ s vakt
’awje’ s ett slags dryck (root beer) [KGT]
’aw’ v sticka, stinga, svida, göra ont
’ay’ s sektion
’ay’ s del, komponent, bit, stycke [KGT]
’eb s möjlighet, chans, öppning [TKD; KGT]
’ech s överste (rang) [TKDa]
’eDSeHcha s start-/landnings-raketer (pluralform) [BoP]
’egh s tredje tonen på den nonatoniska skalan [KGT]
’eH interj var redo! [TKD 5.5 et al.]
’ej konj och (förenar meningar)
’ejDo’ s stjärnkryssare, stjärnkryssarklass
’ejyo’ s Stjärnflottan (Starfleet)
’ejyo’waw’ s stjärnbas, rymdstation
’el v göra entré, gå in i, komma in
’elaS s Elas
’elpI’ s serveringsfat, uppläggsfat [KGT]
’em s bakom, område bakom [KGT]
’entepray’ namn Enterprise (ett skepp) [S15]
’eng s moln
’ep v konsumera soppa, konsumera gryta [KGT]
’eq v vara tidig [KGT]
’er s ett slags djur
’eS v vara låg [KGT]
’et s för (ej akter)
’etlh s svärd, klinga [TKD; KGT]
’ev s område nordvästerut, område i nordväst [News ]
’evnagh s subrymd, underrymd [TKDa]
’ey v vara god, vara delikat, vara välsmakande, vara harmonisk [KGT]
’e’ pro det (föregående ämne)
’e’mam s faster (fars syster) [HQ9:3 s.8]
’e’mamnal s faster (fars brors hustru) [HQ9:3 s.8]
’e’nal s ingift person, någon som gift in sig i familjen (specificerar inte det exakta släktskapet) [HQ9:3 s.9]
’Ib s kar [KGT]
’Igh v slang vara förbannad, vara olycksbringande [KGT]
’IghvaH s ett slags djur, igvah [KGT]
’IH v vara vacker, vara stilig
’Ij v lyssna
’Il v vara ärlig, vara uppriktig
’Im v smälta, koka fett [KGT]
’In s slaginstrument (trumma, klocka) [KGT]
’Ip v svära, gå ed på
’Ip s ed, löfte
’Iq v vara för många, vara för mycket [HQ8:3 s.3]
’IQ v vara sorgsen, vara nerstämd
’IrneH s morbror (mors bror) [HQ9:3 s.8]
’IrneHnal s morbror (mors systers make) [HQ9:3 s.8]
’ISjaH s kalender, tideräkning
’It v vara deprimerad
’Itlh v vara avancerad, högt utvecklad
’Iv s höjd (avstånd ner)
’Iv fråg vem?
’Iw s blod
’Iwghargh s ett slags djur, blodmask [KGT]
’Iw ’Ip ghomey namn Blodseds-cirklar (känd skulptur) [KCD]
’I’ s armhåla [KGT]
’obe’ s orden, grupp officiellt erkänd av regering [KGT]
’obmaQ s yxa [KGT]
’och s tunnel, ledning, rör [TKD; BoP]
’oD v medla [TKDa]
’oDwI’ s medlare [KGT]
’ogh v uppfinna, hitta på
’oH pro den, det
’oj v vara törstig
’ol v bekräfta, verifiera
’om v motsätta sig, avvärja [KGT]
’ong v vara listig, vara slug
’op s någon, något, några, en del, en okänd eller ospecificerad mängd [KGT]
’oQqar s rot, rotknöl, rotfrukt [KGT]
’orghen s Organia [TKD K-E]
’orghen rojmab s Organianska fredsfördraget [TKD K-E]
’orghenya’ s Organia [TKD E-K]
’orghenya’ngan s organian (person) [TKD E-K]
’orghenya’ rojmab s Organianska fredsfördraget [TKD E-K]
’orghengan s organian (person) [TKD K-E]
’oS v representera
’oSwI’ s emmisarie, representant
’otlh s foton [TKDa]
’ov v avsluta, fullborda, komplettera
’oy’ v smärta, värka, vara öm
’oy’ s smärta, värk, plåga
’oy’naQ s smärtchocks-batong, smärtstav, smärtstång [TKDa; STE]
’o’ s akter
’o’lav s ett slags trumma [KGT]
’uch v hålla (i), gripa (om) [KGT]
’uD s laser [KGT]
’uD Haqtaj s laserskalpell [HQ1:3 s.9]
’uD’a’ s laser [HQ1:3 s.9]
’ugh v vara tung
’uH v ha baksmälla, vara bakfull
’uj s längdenhet, uj (cirka 35 centimeter) [KGT]
’ul s elektricitet [KGT]
’um v vara kvalificerad
’un s skål (för matberedning, generell term) [KGT]
’un naQ s blandningskäpp, omrörningspinne, käpp/pinne för omrörning [KGT]
’un quD s artificiellt framställd qud [KGT]
’up v vara smaklös, vara äcklig, vara frånstötande, vara avskyvärd, vara motbjudande, vara osmaklig [KGT]
’uQ s kvällsmat
’uQ’a’ s bankett, fest [KGT]
’ur v förråda, begå förräderi [TKDa E-K]
’urmang s förräderi
’urwI’ s förrädare [TKDa E-K]
’uS s ben (som man går på)
’uSu’ s sås till gladst [KGT]
’ut v vara väsentlig, vara nödvändig
’utlh s officer
’uy v trycka ner, trycka på
’uy’ räkn miljon (nummerbildande element)
’u’ s universum

Innehåll