Home > Lektionsmaterial till studiecirkeln > Referensmaterial till studiecirkeln > Klingonska adverbial Uppdaterad

Klingonska Akademien

Klingonska adverbial

För bruk i Klingonska Akademiens lektionsmaterial. Informationen primärt hämtad ur TKD 5.4, TKDa 5.4 och KGTs ordlista.

batlh "ärofullt, med ära, med heder" (adv) [TKD]
batlhHa' "skamligt, med vanära" (adv) [KGT]
bong "av misstag" (adv) [TKD]
chaq "kanske" (adv) [TKD]
chIch "avsiktligt, med flit" (adv) [TKD]
DaH "nu" (adv) [TKD]
Do' "lyckligtvis, med tur" (adv) [TKD]
Do'Ha' "olyckligtvis" (adv) [KGT]
ghaytan "sannolikt, antagligen" (adv) [TKDa]
ghaytanHa' "osannolikt" (adv) [Radio Times]
ghIq "och sedan, efter det, därefter, efteråt" (adv) [HQ 8:3 s.4]
jaS "annorlunda, på ett annat sätt" (adv) [TKDa]
loQ "litegrann, till viss del" (adv) [TKD]
motlh "vanligtvis, som vanligt, som väntat, normal sett" (adv) [KGT]
nIteb "ensam, på egen hand" (adv) [TKDa]
nItebHa' "tillsammans, gemensamt" (adv) [BoP]
nom "snabbt, kvickt" (adv) [TKD]
not "aldrig" (adv) [TKD]
pay' "plötsligt" (adv) [TKD]
pe'vIl "kraftfullt, med kraft" (adv) [TKDa]
pIj "ofta" (adv) [TKD, KGT]
pIjHa' "sällan" (adv) [KGT]
qen "nyligen, för ett litet tag sedan, alldeles nyss" (adv) [NEWS 2/3/99]
QIt "långsamt" (adv) [TKD]
reH "alltid" (adv) [TKD]
roD "vanligtvis, brukar, vanemässigt, regelbundet" (adv) [KGT]
rut "ibland, då och då, emellanåt" (adv) [TKD, KGT]
SIbI' "omedelbart" (adv) [TKDa]
tugh "snart, strax" (adv) [TKD]
tlhoS "nästan, så gott som, inte helt" (adv) [KGT]
tlhoy "alltför mycket, i överdriven grad" (adv) [HQ 8:3 s.2-3]
vaj "så, därför, således, i så fall" (adv) [TKD]
wej "inte än" (adv) [TKD]
Alla adverbial på -logh, plus:
Hochlogh "alla gånger, alltid (emfatiskt)" (adv) [KGT s.178]
paghlogh "ingen gång, aldrig (emfatiskt)" (adv) [KGT s.178]
Och så några adverbial som följer särskilda regler:
jay' "intensivt (invektiv)" (adv) [TKDa 5.4]
     (Kommer sist i meningen.)

je "också" (adv) [TKD 5.3]
     (Kommer efter verbet i meningen.)

neH "bara, enbart, endast" (adv) [TKD 5.4]
     (Kommer efter ett verb eller substantiv.)


          © , Copyright zrajm, Klingonska Akademien, Uppsala.