Home > Lektionsmaterial till studiecirkeln > Referensmaterial till studiecirkeln > Verbprefixtabell à lá Klingonska Akademien Uppdaterad

Klingonska Akademien

Verbprefixtabell à lá Klingonska Akademien

O  B  J  E  K  T  
jIH maH SoH tlhIH ghaH
'oH
chaH
bIH
(pagh)
HI- gho- × × yI- tI- yI- SoH (ra') S
U
 B 
J
E
K
T
HI- gho- × × yI- tI- pe- tlhIH (ra')
× × qa- Sa- vI- vI- jI- jIH
× × pI- re- wI- DI- ma- maH
cho- ju- × × Da- Da- bI- SoH
tu- che- × × bo- bo- Su- tlhIH
mu- nu- Du- lI- - - - ghaH/'oH
mu- nu- nI- lI- lu- - - chaH/bIH
vI-lu' wI-lu' Da-lu' bo-lu' -lu' lu-lu' -lu' (vay')
 

Vill du skriva ut (eller spara) enbart tabellen så finns det en stor och en liten variant befriad från kringtexter etc.

  1. Vi har slagit samman imperativprefixen och de vanliga (indikativ-) prefixen i en och samma tabell och därtill lagt in det besvärliga suffixet -lu' indefinit subjekt eftersom det kräver en annorlunda användning av verbprefixen.
  2. Vi har kastat om ordningen på pronomina så att likadana prefix återfinns i rutor intill varandra (jmf. t.ex. placeringen av vI- eller mu- i denna tabell och tabellen i TKD).
  3. De engelska pronomina har fått ge plats för motsvarande klingonska (vilket dels gör det möjligt att kolla upp pronomina direkt i tabellen, dels fungerar som en morot för den klingonskastuderande att lära sig dem).
  4. »Subjekt»-rubriken har flyttats till höger sida för att särskilt poängtera klingonskans annorlunda ordföljd (objekt-verb-subjekt).


          © , Copyright Markus Persson & zrajm, Klingonska Akademien, Uppsala.