Klingonska Akademiens epostlista

Nyheter

I flyttade klingonska till en ny server – i-och-med detta har också epostlisteprogramvaran bytts ut. Nu kör vi Mailman. Listan som sådan är oförändrad, alla gamla prenumeranter har överförts till den nya listan, och adressen till listan förblir densamma. Det har dock blivit enklare att gå med, gå ur och ändra sina inställningar på epostlistan, via ett webgränssnitt.

Listans adress klingonska@klingonska.org
Webbgränssnitt mail.klingonska.org

En svensk/klingonsk epostlista

Klingonska Akademiens epostlista är en svensk/klingonsk epostlista för dig som fattat tycke för galaxens snabbast växande språk men ännu inte har hittat någon i ditt grannskap att konversera med. – Syftet är att ge ett medium för dialog om (och på) klingonska, ett forum för kommunikation där man utbyta råd och tips, men också planera och informera om sammankomster och händelser som relaterar till klingonska (och klingoner) och som utspelar sig i detta avlånga land.

Listan kan ses som ett lokalt komplement eller alternativ till tlhI­ngan-Hol, Klingonska språkinstitutets epostlista. Skillnaden är att vi har mindre trafik, att vår konversation förs på svenska (när det inte är klingonska som gäller) och att vi i större större utsträckning kan informera om sådant som händer i vår geografiska närhet.

Gå med

Klicka här för att gå med på listan, och följ instruktionerna en bit ned på sidan, under rubriken »Subscribing to Klingonska«.

Gå ur

För att avsluta ditt medlemskap på listan, gå längst ned på listans webbgränssnitt, under rubriken »Klingonska Subscribers« kan du logga in och ändra inställningar samt avsäga dig ditt medlemskap, om du så vill.

Ordningsregler

I princip gäller samma regler som gäller på Klingonska språkinstitutets epostlista tlhI­ngan-Hol – med den skillnaden att våran epostlista är på svenska, och mer lämplig för att sprida information relevant för de som bor i vårt avlånga land, med omedelbara omnejd.