Innehåll

Klingonska affix **1999-07-14

1. Substantivsuffix **

Nummer indikerar suffixtyp.

-chaj 4 deras
-Daj 4 hans, hennes, dess
-Daq 5 lokativ
-Du’ 2 plural (kroppsdel)
-Hey 3 synbar, skenbar
-Hom 1 diminutiv
-lIj 4 din, ditt
-lI’ 4 din, ditt (substantiv förmöget till språk)
-maj 4 vår, vårt
-ma’ 4 vår, vårt (substantiv förmöget till språk)
-mey 2 plural (generellt)
-mo’ 5 på grund av, beroende på
-na’ 3 definitiv
-oy 1 affektion [TKDa]
-pu’ 2 plural (varelser förmögna till språk)
-qoq 3 så kallad
-raj 4 er, ert
-ra’ 4 er, ert (substantiv förmöget till språk)
-vaD 5 för, avsedd för
-vam 4 den här
-vetlh 4 den där
-vo’ 5 från
-wIj 4 min, mitt
-wI’ 4 min, mitt (substantiv förmöget till språk)
-’a’ 1 augmentativ
-’e’ 5 tema, ämne

2. Pronominella prefix **

- han/hon/det-ingen/honom/henne/det/dem
de-ingen/dem
bI- du-ingen
bo- ni-honom/henne/det/dem
che- ni-oss
cho- du-mig
Da- du-honom/henne/det/dem
DI- vi-dem
Du- han/hon/det-dig
gho- imperativ: du/ni-oss
HI- imperativ: du/ni-mig
jI- jag-ingen
ju- du-oss
lI- han/hon/det/de-er
lu- de-honom/henne/det
ma- vi-ingen
mu- han/hon/det/dem-mig
nI- de-dig
nu- han/hon/det/de-oss
pe- imperativ: ni-ingen
pI- vi-dig
qa- jag-dig
re- vi-er
Sa- jag-er
Su- ni-ingen
tI- imperativ: du/ni-dem
tu- ni-mig
vI- jag-honom/henne/det/dem
wI- vi-honom/henne/det
yI- imperativ: du-ingen/honom/henne/det
ni-honom/henne/det

3. Verbsuffix **

-ba’ 6 uppenbarligen [TKDa]
-beH 2 redo, iordningställd (om apparater)
-bej 6 definitivt, tveklöst
-be’ S inte
-bogh 9 som (relativ bisats-markör)
-choH 3 förändring i tillstånd, förändring i riktning
-chugh 9 om, ifall
-chuq 1 varandra
-chu’ 6 perfekt, tydligt
-DI’ 9 när, så snart som
-ghach 9 substantiviserare [TKDa]
-Ha’ S negera, göra ogjort
-jaj 9 må, månde (konjunktiv) [TKDa]
-laH 5 kan
-law’ 6 antagligen, nog, verkar vara
-lI’ 7 fortskridande, framskridande
-lu’ 5 indefinit subjekt
-meH 9 i syfte att
-moH 4 orsaka
-mo’ 9 på grund av [TKDa]
-neS 8 hedrande
-nIS 2 behöver
-pa’ 9 innan, före
-pu’ 7 perfektiv
-qang 2 villig
-qa’ 3 fortsätta, göra igen
-qu’ S emfatiskt, framhävande
-Qo’ S gör inte!, tänker inte
-rup 2 redo, beredd (om varelser)
-taH 7 pågående
-ta’ 7 utfört, gjort
-vIp 2 rädd
-vIS 9 medan
-wI’ 9 en som gör, sak som gör, en som är
-’a’ 9 interrogativ
-’egh 1 sig själv

4. Särskilda numeriska suffix **

-DIch bildar ordningstal (första, andra etc.)
-logh bildar en gång, två gånger, tre gånger etc.

Innehåll