Innehåll

Översättarguide

När du översätter – skriv enkelt. Ägna inte en massa tid åt layouten och använd inte heller 17 olika typsnitt. Koncentrera dig på att göra en bra och flytande översättning. Tänk framför allt på följande:

Allra sist i innehållsförteckningen för Projekt KLO finns en »Engelsk-svensk guide till översatta termer». Detta är tänkt som en guide till dig som översätter. Det är en lista på en del komplicerade (främst grammatisk terminologi) utryck och deras föreslagna översättning. Stöter du på nåt som du tycker ska stå med här får du gärna berätta det.

Såhär kan inskickad text se ut:

{-taH} <kontinuerligt>???
[Hmm, ”pågående” kanske är ett alternativ till översättning här?]

Det här suffixet indikerar att en handling är pågående.

{nughoStaH} <det närmar sig oss> ({ghoS} <närma sig>)
{yIghoStaH} <håll kursen! fortsätt på den här kursen!>
            ({ghoS} <åka, närma sig, fortsätta längsmed en kurs>)

Båda de ovanförvarande meningarna beskriver en pågående
aktivitet. Innebörden av {-taH} kan också ses tydligt vid jämförelsen
av följande två kommandon:

{yIjun} <utför en undvikande manöver!>???
[Kanske ”manövrera runt!”? (original ”execute an evasive maneuver!”)]
{yIjuntaH} <vidta kringgående??? åtgärder!>
[”undvikande”? (original ”take evasive action!”)]

I det första fallet ska manövern utföras endast en gång, i det det
andra ska en serie manövrar utföras – handlingen ska vara pågående.

Tveka inte att be om råd, antingen privat på adressen nedan, eller på Klingonska Akademiens epostlista. Om du sedan skulle knäcka en svår nöt eller två, skicka då gärna ett brev där du delar med dig av lösning på problemet så kan andra också dra nytta av dina erfarenheter.

Innehåll