Innehåll

Projektbeskrivning

Projekt KLOs (Klingonsk ordbok), mål är en svensk översättning och bearbetning av Marc Okrands »The Klingon Dictionary«. Översättingen skall anpassas till svenska förhållanden (t.ex. kommer uttalsanvisningar att illustreras med svenska exempel och beskrivingar av ljud anpassade för den svensktalandes tunga) och ett av delmålen är att konstruera en tillfredställande och intuitiv svensk Star Trek-terminologi (något som aldrig gjorts till fullo – trots att det finns hundratals svensktextad Star Trek i form av filmer och avsnitt på video). Bearbetningen kommer också att innebära en integrering av addendumet i bokens huvuddel och en sammanslagning av ordlistorna, samt en utökning av ordlistematerialet med det nyare ordförråd som presenterats i »Klingon for the Galactic Traveler« och i annan text av Marc Okrand.

Projekt KLO har ingen angiven tidplan i dagsläget, ej ens en preliminär sådan. En snabb titt i TKD avslöjar dock att verket består av sju kapitel plus ordboksdelar och addendum, cirka 190 sidor text. Med en takt av en sida om dagen skulle översättningen ändå ta mer än ett halvår. Då översättningen inte sker på heltid är ett kan ett sådant resultat anses mer eller mindre omöjligt. Att projektet når till sitt slutmål inom en två-års period verkar då mera rimligt (men detta är definitivt inget löfte).

0.0. Problem och frågeställningar

Några problem vi kommer att stöta på och behöver ta hänsyn till:

0.1. Andra tankegångar

Vi bör titta på den tyska översättningen av TKD och dra lärdom av de (otaliga) misstag som begåtts där. – Målet måste vara att eliminera de få misstag Marc Okrand själv gjorde när han skrev boken och i allmänhet göra saker så genomtänkt att den svenska översättningen faktiskt blir bättre än originalet.

0.2. Detaljer

Namn på språk har suffixet -ska i på svenska (t.ex. ”klingonska”, ”romulanska”) och till skillnad från engelska inte stor begynnelsebokstav.

Namn på invånare (t.ex. ”klingon”, ”romulan”) heter som på engelska i de flesta fall, men också här med liten inledande bokstav.

Starfleet=¿stjärnflottan?, agonizer, antimatter=antimateria, bloodworm=¿blodsmask?, cloaking device, deflectors=¿deflektorer?, dilithium=dilitium (bygger på litium), hypo/hypospray, nacelle=warpgondol, starship=¿stjärnskepp?/¿stjärnkryssare?, shuttlecraft=skyttel/rymdskyttel, sublight speed=underljushastighet (en hastighet lägre än ljusets), tactical display=¿taktikskärm?/¿taktisk skärm?, tactical=taktik/taktisk, theragen=teragen (klingonsk nervgas), topaline, tribble=tribbel/flera tribblar/tribbeln/tribblarna, tricorder=trikorder [trikårder] (bygger på vad? recorder?), targ=en targ/flera targer/targen/targarna (klingonskt husdjur, ser ut som en gris med taggar), trillium

Rang och arbetsuppgifter inom Starfleet/Enterprise:
admiral amiral
captain kapten
commander kommendör
lieutenant commander löjtnants kommendör
chefslöjtnant
lieutenant löjtnant
lieutenant (junior grade) löjtnant (underordnad/junior-rang/klass/grad)
ensign fänrik
chief warrant officer förvaltare

number one, helmsman=¿rorsman?, science officer=vetenskapsofficer, communications officer=kommunikationsofficer, lieutenant=löjtnant, lieutenant commander=chefslöjtnant, chief engineer=¿chefsingenjör?, yeoman=¿assistent?, ship’s couselor, Bird-of-Prey=¿Rovfågel? Communicator=¿Kommunikatör/Kommunikator? etc.

Delar/sektioner av skeppet:
bridge [kommando-]brygga Förslagsvis används den längre formen ”kommandobrygga” första gången termen används, sen räcker ”brygga” men möjligheten finns alltid att falla tillbaka på den längre formen om skäl finnes.
brig arrest Blanda inte ihop detta med ”the bridge” för då blir det fel.
engineering Maskin
tekniken
ingengör
”Maskin” med stort ”M” förekommer i SVT1s textning av VGR, ”tekniken” har förekommit i TNG.
engineering section Maskinsektionen
tekniksektionen
ingengörssektionen
nacelle [warp-]gondol
primary hull primära skrovet
primärskrovet
saucer section tefats-sektionen
secondary hull sekundära skrovet
sekundärskrovet

disruptor=¿disruptor? (sprängpistol är iaf enbart löjligt) etc.

combadge kombricka
kommärke
communicator kommunikatör
eller
kommunikator
phaser phaser ”PHASed Energy Rectification” (akronym). Böjs och andvänds på samma sätt som ”laser”. (s. obest. »phaser«, best. »phasern«, pl. obest. »phasrar«, best. »phasrarna«.)
transporter transportör
eller
transporter

Innehåll