Home > Lektionsmaterial till studiecirkeln > Förord till lektionerna Uppdaterad

Klingonska Akademien

Förord till lektionerna

[ till första lektionen ]

I dessa lektioner förekommer det referenser till både The Klingon Dictionary [TKD] och Klingon for the Galactic Traveler [KGT]. I de fall då ytterligare betydelser (som inte tas upp i den aktuella lektionen) finns att tillgå så föregås referensen av ett plustecken. Den nyfikne rekommenderas att själv slå upp och ta reda på dessa alternativa betydelser, emedan samtliga studerande bör vara medvetna om deras existens för att undvika förvirring när de alternativa begreppen dyker upp.

Vad det gäller interpunktion har vi begränsat oss till att enbart använda punkt och komma (detta innebär alltså att frågor, utrop och imperativ alla avslutas med punkt och inte med fråge- eller utropstecken). Detta för att påminna den studerande om klingonskans brist på särskild intonation för frågor etc. (därutöver kan sägas att klingonska meningar aldrig behöver använda sig av annan interpunktion, då fråge- och imperativsatser är markerade grammatiskt.)

Vi fokuserar inte på Star Trek och dess vokabulär, utan önskar främst ge den studerande en bra och heltäckande grund för alldaglig konversation.

FIXME: Anknytningen till klingonsk kultur och anledningen till att vi presenterar lektionerna i den ordning vi gör (väsentligaste saker först).

Här följer en lista med de ordklasser som vi använder i dessa lektioner. Det är i princip samma som i TKD, sånär på beteckningarna för pre- och suffix, som vi själva har lagt till (fast typklassificeringen har vi tagit ifrån TKD). Notera också att suffixen alltid kommer typordning i orden (sånär som på strövare som följer speciella regler, se respektive lektion).

Ordklasser:
adv adverb
fråg frågeord
interj interjektion
konj konjunktion
pro pronomen
räkn räkneord
s substantiv
ss# substantivsuffix typ #
(där # är 1 till 5)
v verb
vp verbprefix
vs# verbsuffix typ #
(där # är 1 till 9)
vss verbsuffix, strövare


          © , Copyright Markus Persson & zrajm, Klingonska Akademien, Uppsala.