Home > Lektionsmaterial till studiecirkeln > Femte lektionen Uppdaterad

Klingonska Akademien

Femte lektionen

Tänkt innehåll
Talesätt: »DujlIj yIvoq.«
Ordförråd:
 • ss4: sg. possesiver
  -wIj/-wI' "min, mitt"
  -lIj/-lI' "din, ditt"
  -Daj "hans, hennes, dess"
 • vp: subj. - 3 pers. obj. (tI-, tI-, vI-, DI-, Da-, bo-, -, -)
 • ss5: -vaD "för, avsedd för"
Grammatik:
 • indirekt objekt
 • introduktion av substantivsuffix
Förslag på ord:
 • nob "ge" (v) +[TKD]
 • jup "vän" (v)

»DujlIj yIvoq.«

[ föregående lektion ]

Sammanfattning: Kommentera suffixordning igen (nu när vi har substantivsuffix av två typer). ...

O  B  J  E  K  T 8 prefix
jIH   SoH   ghaH
'oH
chaH
bIH
(pagh)
HI-   XX XX yI- tI- yI- SoH (ra') S
U
 B 
J
E
K
T
HI-   XX XX yI- tI- pe- tlhIH (ra')
XX XX qa-   vI- vI- jI- jIH
XX XX     wI- DI- ma- maH
cho-   XX XX Da- Da- bI- SoH
    XX XX bo- bo- Su- tlhIH
        - - - ghaH/'oH
        lu- - - chaH/bIH
                                                                                     
  Kursiverade prefix är nya för lektionen.

Verb: [TKD 4]

  nob    ge (v)
 

Substantiv: [TKD 3]

  jup    vän (s)
  nob    gåva (s)
 

Interjektioner: [TKD 5.5]

 


Bonussvordom: [TKD 5.5]

 


Verbprefix: [TKD 4.1]

       Exempel
  tI-    tIlegh  imperativ: du-dem (vp)
  tI-    tIlegh  imperativ: ni-dem (vp)
  vI-    vIlegh  jag-dem (vp)
  DI-    DIlegh  vi-dem (vp)
  Da-    Dalegh  du-dem (vp)
  bo-    bolegh  ni-dem (vp)
  -     legh   han/hon/det-dem (vp)
  -     legh   de-dem (vp)
 

Verbsuffix: [TKD 4.2]

 

Substantivsuffix: [TKD 3.3]

  -wIj    tIlegh  min, mitt (ss4)
  -wI'    tIlegh  min, mitt (substantiv förmöget till språk) (ss4)
  -lIj    tIlegh  din, ditt (ss4)
  -lI'    tIlegh  din, ditt (substantiv förmöget till språk) (ss4)
  -Daj    tIlegh  hans, hennes, dess (ss4)
  -vaD    tIlegh  för, avsedd för (ss5)


          © , Copyright Markus Persson & zrajm, Klingonska Akademien, Uppsala.