Home > Lektionsmaterial till studiecirkeln > Fjärde lektionen Uppdaterad

Klingonska Akademien

Fjärde lektionen

Tänkt innehåll
Talesätt: »tlhIngan maH.«
Ordförråd:
 • pl. pron (maH, tlhIH, chaH, bIH)
 • vp: pl. subj. - inget obj. (pe-, ma-, Su-, -)
  vp: pl. subj. - 3 pers. sg. obj. (yI-, wI-, bo-, lu-)
  vp: imp. 2 pers. pl. subj. - 1 pers. sg. obj. (HI-)
Grammatik:
 • implicita subjekt & objekt

»tlhIngan maH.«

[ föregående lektion || nästa lektion ]

Sammanfattning: ...

O  B  J  E  K  T 4 pronomen
9 prefix
jIH   SoH   ghaH
'oH
  (pagh)
HI-   XX XX yI-   yI- SoH (ra') S
U
 B 
J
E
K
T
HI-   XX XX yI-   pe- tlhIH (ra')
XX XX qa-   vI-   jI- jIH
XX XX     wI-   ma- maH
cho-   XX XX Da-   bI- SoH
    XX XX bo-   Su- tlhIH
        -   - ghaH/'oH
        lu-   - chaH/bIH
                                                                                     
  Kursiverade prefix är nya för lektionen.

Pronomen: [TKD 5.1]

  maH    vi, oss (pro) +[TKD]
  tlhIH   ni, er (pro)
  chaH   de, dem (förmögna till språk) (pro)
  bIH    de, dem (oförmögna till språk) (pro)

Verb: [TKD 4]

  ?    "" () +[?]
       ???
 

Substantiv: [TKD 3]

 


Interjektioner: [TKD 5.5]

 


Bonussvordom: [TKD 5.5]

 


Verbprefix: [TKD 4.1]

       Exempel
  HI-    HIlegh  imperativ: ni-mig (vp)
  yI-    yIlegh  imperativ: ni-honom/henne/den/det (vp)
  pe-    pelegh  imperativ: ni (inget objekt) (vp)
  wI-    wIlegh  vi-honom/henne/den/det (vp)
  ma-    malegh  vi (inget objekt) (vp)
  bo-    bolegh  ni-honom/henne/den/det (vp)
  Su-    Sulegh  ni (inget objekt) (vp)
  lu-    lulegh  de-honom/henne/den/det (vp)
  -     legh   de (inget objekt) (vp)
 

Verbsuffix: [TKD 4.2]

           © , Copyright Markus Persson & zrajm, Klingonska Akademien, Uppsala.