Home > Lektionsmaterial till studiecirkeln > Tredje lektionen Uppdaterad

Klingonska Akademien

Tredje lektionen

Tänkt innehåll
Talesätt: »qoH vuvbe' SuS.«
Ordförråd:
 • fråg.: 'Iv "vem?", nuq "vad?" (pronomenlika)
 • vp: 1 pers. sg. subj. - 2 pers. sg. obj. (qa-)
  vp: 2 pers. sg. subj. - 1 pers. sg. obj. (cho-)
  vp: imp. 2 pers. sg. subj. - 1 pers. sg. obj. (HI-)
 • vss: negation/emfas
  -Ha' "negera, göra ogjort"
  -qu' "emfatiskt, framhävande"
Grammatik:
 • pronomen som verb (kräver subst.)
Förslag på ord:
 • boQ "hjälpa, assistera" (v) +[TKD, TKDa]

»qoH vuvbe' SuS.«

[ föregående lektion || nästa lektion ]

Sammanfattning: ...

O  B  J  E  K  T 3 prefix
jIH   SoH   ghaH
'oH
  (pagh)
HI-   XX XX yI-   yI- SoH (ra') S
U
 B 
J
E
K
T
    XX XX        
XX XX qa-   vI-   jI- jIH
XX XX            
cho-   XX XX Da-   bI- SoH
    XX XX        
        -   - ghaH/'oH
               
                                                                                     
  Kursiverade prefix är nya för lektionen.

Verb: [TKD 4]

  ?    "" () +[?]
       ???
 

Substantiv: [TKD 3]

 


Interjektioner: [TKD 5.5]

 


Bonussvordom: [TKD 5.5]

  Qu'vatlh #*@!
 

Verbprefix: [TKD 4.1]

       Exempel
  HI-    HIlegh  imperativ: du-mig (vp)
  qa-    qalegh  jag-dig (vp)
  cho-   cholegh  du-mig (vp)
 

Verbsuffix: [TKD 4.2]

       Exempel
  -Ha'   leghHa'  inte (vss)
            (kommer alltid före andra eventuella suffix)
  -qu'   leghqu'  gör inte!, tänker inte (vss)
 


          © , Copyright Markus Persson & zrajm, Klingonska Akademien, Uppsala.