Klingon Pocket Dictionary

Use pos:vsr or pos:rover to search for verb suffix rovers.
9 matches.
 
tlh: chong [1.1]
pos: verb
en: be vertical
sv: vara vertikal
def: TKD
tag: 1985; placement
id: ejd
 
tlh: Hop
pos: verb
en: be remote, be far
sv: vara avlägsen, vara långt bort
def: TKD
tag: 1985; KLCP1; placement
id: 3mz
 
tlh: jen
pos: verb
en: be high
sv: vara hög
def: TKD
cite: tlhIngan yoH jen verengan yoH ’eS or tlhIngan yoH ’eS verengan yoH jen (jen, be high; ’eS, be low) [KGT p.179]
tag: 1985; placement
id: 58Z
 
tlh: ngaS
pos: verb
en: contain (have inside)
sv: innehålla
def: TKD
tag: 1985; KLCP1; placement
id: iFC
 
tlh: SaS [.1]
pos: verb
en: be horizontal
sv: vara horisontell
def: TKD
tag: 1985; placement
id: 9v1
 
tlh: Sum
pos: verb
en: be near, be nearby
sv: vara nära, vara i närheten
def: KGT
tag: 1997; placement
id: nKT
 
tlh: tlhe’
pos: verb
en: turn
sv: vända, svänga, vrida
def: TKD
tag: 1985; KLCP1; placement
id: 6zE
 
tlh: yoy
pos: verb
en: be upside down
sv: vara uppochnedvänd
def: TKD
tag: 1985; placement
id: krN
 
tlh: ’eS
pos: verb
en: be low
sv: vara låg
def: KGT
cite: tlhIngan yoH jen verengan yoH ’eS or tlhIngan yoH ’eS verengan yoH jen (jen, be high; ’eS, be low) [KGT p.179]
tag: 1997; placement
id: GWb