Klingon Pocket Dictionary

Prefixes: tlh: = Klingon, en: = English, sv: = Swedish, pos: = part-of-speech.
1 match.
 
tlh: Qo’noS
pos: noun
en: Kronos (the Klingon home world)
sv: Kronos (den klingonska hemvärlden)
def: TKDa
tag: 1992
id: jpD