Innehåll

2. Grammatisk skiss – Introduktion **

I en kortfattad guide av det har slaget är det inte möjligt att beskriva klingonsk grammatik fullständigt. Det som följer är endast ett utkast eller en skiss av den klingonska grammatiken. Trots att många detaljer har utelämmnats, så gör utkastet det möjligt för den studerar klingonska att komma underfund med vad en klingon säger och svara på ett begripligt, om än något grovhugget, sätt. De flesta klingoner kommer aldrig att märka skillnaden.

Det finns tre grundläggande ordklasser i klingonska: substantiv, verb och allting annat.

Innehåll